Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Визначення демократії, її сучасний зміст


Визначення демократії, її сучасний зміст

У сучасній науці існують різні трактування демократії, що обумовлено відсутністю єдності підходів і критеріїв до її аналізу.

Вважають, що вперше слово “демократія” пролунало з уст афінського стратега Перикла: “Ми називаємо себе демократією, оскільки наше управління знаходиться в руках багатьох, а не кількох”.

Поняття демократії в сучасній політології використовується в декількох значеннях.

По-перше, його використовують для позначення форми державного правління, що визнає народ як джерело державної влади. В основі демократичної форми правління лежать такі принципи конституційного устрою, як народовладдя, невідчужуваність прав людини, політичний плюралізм, свобода і рівність громадян.

По-друге, воно використовується для позначення такої форми організації влади в будь-яких організаціях, яка припускає рівноправність усіх її членів і прийняття рішень за більшістю голосів. У цьому сенсі демократія може існувати в будь-яких організаціях, здатних забезпечити таку рівноправність. У результаті з’являються такі феномени, як партійна, профспілкова, виробнича, інші різновиди так званої суспільно-політичної демократії.

По-третє, поняття демократії використовується для позначення заснованого на визначеній системі цінностей соціального ідеалу і відповідного йому політичного світогляду.

Лінкольн під демократією розумів “правління народу, обране народом і для народу”, Ленін – державу, яка визнає підпорядкування меншості більшості, Шумпетер – форму правління, засновану на конкуренції потенційних керівників за довіру виборців, що виявляється на виборах.

Серед різних визначень демократії виділяється визначення, сформульоване в навчальному посібнику “Основи демократії”, що став фактично першим посібником з демократії в сучасній Україні: “Демократія – це суспільне самоврядування, яке здійснюють рівноправні громадяни через безпосередню участь в обговоренні й вирішенні громадських справ шляхом вільного вибору (голосування)”.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+