Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Ключові інститути демократії


Ключові інститути демократії

Основу демократії як політичного режиму, що відрізняє її від інших режимів, становлять сім реально функціонуючих інститутів:

1. Виборні посадові особи. Контроль за рішеннями уряду щодо політичного курсу конституційно закріплений за обираними посадовими особами.

2. Вільні і чесні вибори, що виключають застосування методів примусу.

З. Загальне голосування. Практично вce доросле населення володіє правом голосу.

4. Право претендувати на виборні посади в уряді всього дорослого населення.

5. Свобода слова. Гpомадяни мають право висловлювати свою думку, не побоюючись покарання з найширшого кола політичних питань, включаючи критику посадових осіб, соціально-економічного ладу та ідеології уряду.

6. Існування альтернативних джерел інформації, які охороняються законом.

7. Свобода самоорганізації, тобто право громадян створювати відносно незалежні від держави асоціацій чи організацій, в тому числі опозиційні партії, групи за інтересами.

Всі ці права і інститути, складові реальну основу режиму демократії, не просто декларуються, а є реально діючими.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+