Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Специфіка політичного управління, його інститути, форми і механізми


Специфіка політичного управління, його інститути, форми і механізми

Політичне управління — це вид суспільного управління, що здійснюється органами, які вибрані народом або організацією і приймають політичні рішення в сфері реалізації стратегічних суспільних завдань, функціонування і розвитку політичних, правових соціально-економічних та культурних інститутів. Політичне управління здійснюється на рівні державних органів, регіональних структур влади та органів місцевого самоврядування, партій, груп тиску, політичних лідерів, засобів масової інформації тощо.

Найбільш розвинений політичний механізм управління в умовах демократичної політичної системи. В узагальненому вигляді, на думку багатьох дослідників, основними суб’єктами політичного управління в демократичному суспільстві виступають:

– Народні маси. Вони є як суб’єктом, так і об’єктом політичного управління. Громадяни беруть участь у політиці безпосередньо і опосередковано. Масовими формами прямої участі є вибори, референдуми, звернення громадян, страйки та інші легітимні і нелегітимні форми народного волевиявлення. Прямий вплив на політичні процеси надає громадська думка. Формою непрямого участі громадян є їх участь у формуванні представницьких органів влади. Вибрані населенням представники, насамперед депутати, виступають як посередники між громадянами і управлінськими структурами;

– Державні органи, а також система місцевого самоврядування;

– Безпосередньо не займаються політичним управлінням, але активно беруть участь у ньому політичні партіїгромадські організації та рухизасоби масової інформаціїспілки, які представляють інтереси всіх основних верств і груп суспільства;

– Організації, офіційно не пов’язані з процесом політичного управління, але які надають на нього істотний вплив, у тому числі армія, церква, підприємницькі структури.

Політичні інститути поділяються на інститути влади та інститути участі. До перших належать інститути, що здійснюють державну владу на різному ієрархічному рівні, до других – інститути участі, структури громадянського суспільства. Сукупність політичних інститутів складають політичну систему суспільства, що представляє собою певну цілісність, органічну взаємодію суб’єктів політики, інших елементів політичної дійсності.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+