Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Поняття ризику та кризи


Поняття ризику та кризи. Особливості прийняття політичного рішення в умовах політичного конфлікту, ризику та кризи

До основоположних визначень кризи належать такі:

Криза – ускладнення, небезпека, занепад.

Криза – перелом, переворот.

Криза різка зміна, крутий перелом.

Криза – стан, при якому існуючі засоби досягнення цілей стають неадекватними, в результаті чого виникають непередбачувані ситуації і проблеми.

Поняття «криза» найтіснішим чином пов’язано і з поняттям «ризик».

Загальноприйнято під ризиком розуміти можливу небезпеку; загрозу втрат.

Ризик (у широкому сенсі) – можливість появи обставин, що зумовлюють: невпевненість або неможливість отримання очікуваних результатів від реалізації поставленої мети; нанесення матеріального збитку; небезпека втрат та ін.

Ризик – будь-яка ймовірна загроза, до якої можна готуватися завчасно і планомірно. Під кризою розуміється виникла (або розвивається) надзвичайно небезпечна нестабільна ситуація, що вимагає негайного реагування.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+