Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Поняття управління, державного управління, політичного керівництва


Поняття управління, державного управління, політичного керівництва

Управління — свідома, цілеспрямована дія людей на суспільну систему в цілому або на окремі її ланки (сфери суспільного життя, галузі економіки, підприємства, колективи), що забезпечує їх оптимальне функціонування і розвиток на основі використання властивих суспільству об’єктивних закономірностей розвитку. Це соціальна функція, що виявляється у владно-організуючій діяльності, яка забезпечує узгодженість спільної праці та побуту людей для досягнення суспільно значущих цілей та завдань.

Управління наявне всюди, де існують життя, різноманітна діяльність людей, груп, класів, великих соціальних спільнот.

Вищою, наймасштабнішою формою управління є державне управління. Державне управління. З-поміж інших форм управління суттєво вирізняється тим, що передусім забезпечує функціонування й розвиток суспільства як єдиного цілого.

Державне управління — організований процес керівництва, регулювання і контролю державних органів за розвитком галузей економіки і культури, інших сфер державного життя.

Насамперед воно має забезпечити:

 • ефективне використання всіх видів ресурсів суспільства задля його стабільного функціонування та поступального розвитку;
 • розроблення та реалізацію стратегії суспільного розвитку;
 • обстоювання основних прав і свобод людини, її соціальну підтримку та захист.

Поняття “менеджмент” трактується досить широко та об’ємно, оскільки його використання важко обмежити певними рамками.

Основні визначення поняття “менеджмент”:

 • спосіб (манера) спілкування з людьми;
 • мистецтво управління;
 • специфічні особливості та адміністративні навички;
 • орган управління (як певна адміністративна одиниця).

Крім того, “менеджмент” можна розглядати як:

 • функцію;
 • навчальну дисципліну;
 • професію і галузь наукового дослідження.

Менеджмент — сукупність принципів, методів, засобів і форм управління. Тобто основу менеджменту як явища становить процес досягнення певного результату у будь-якій сфері людської діяльності.

Менеджмент часто розглядають і як вид професійної діяльності. З цієї точки зору для розуміння сутності менеджменту важливо знати, хто такі менеджери і чим їх діяльність відрізняється від діяльності інших категорій робітників.

Директор, керівник групи, начальник, завідувач тощо – всі ці слова позначають посади. Люди, які обіймають ці посади можуть бути об’єднані загальним поняттям «менеджер», оскільки можна визначити наступні спільні для них ознаки діяльності:

 1. менеджер має хоча б одного підлеглого;
 2. менеджер управляє частиною або всією організацією, в якій він працює;
 3. менеджер отримує певні повноваження та приймає в їх межах рішення, що матимуть наслідки для інших співробітників організації.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+