Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Поняття та структура правлячої команди


Поняття та структура правлячої команди

Ефективність влади в будь-якій країні або суспільно-політичному об’єднанні залежить, насамперед, від професіоналізму правлячої команди.

Під терміном “правляча команда” слід розуміти такі центри прийняття рішень, як адміністрація президента, національний чи регіональний уряд (кабінет міністрів, міністерство, відомство, виконком тощо). Аналогічні критерії можна використовувати і щодо правління політичної партії або громадсько-політичної організації, керівництва фірми, банку, компанії тощо.

Головні завдання правлячої команди такі:

Підбір професійно підготовлених кадрів в апарат управління і організація їх роботи. Політичний досвід свідчить, що правлячий кабінет формується з членів передвиборної команди, точніше, з її частини, представників інших політичних сил, які походжуються дотримуватися командної стратегії.

Управлінський досвід свідчить, що будь-який керівний колектив передбачає присутність у ньому осіб, які “грають” такі ролі: “голова “, “секретар”, “генератор ідей”, “аналітик”, “інформатор”, “психолог”.

З точки зору ефективності роботи правлячого кабінету особливе значення мають психологічні чинники, які проявляються через міжособистісні ( міжособистісні ) відносини членів команди. Якщо між ними не буде злагоди, порозуміння, ділової морально-психологічної атмосфери, успіх діяльності кабінету буде проблематичним.

Інформаційне забезпечення роботи правлячої команди. Збір, обробка та інтерпретація інформації – найважливіший етап, оскільки від достовірності інформації залежить оптимальний варіант прийнятих рішень, а отже – і ефективність управління.

Вибір моделі і технологій визначення урядових рішень. Управління діяльністю урядової структури (адміністрації президента, уряду, міністерства, відомства тощо) передбачає побудову структури управління, налагодження інформаційних потоків, відпрацьовування моделі та процедур прийняття рішень.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+