Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Політична система як підсистема соціальної системи


Політична
система як підсистема соціальної системи

Термін політична система з’явився в політичному лексиконі в 50-60-х роках
XX ст. Як науковий термін, поняття „система” вводить в біологію Берталанфі в 20-х
роках для позначення процесу обміну клітини з зовнішнім середовищем. В його інтерпретації
система представляє собою сукупність взаємопов’язаних елементів, при цьому зміна
навіть одного з них призводить до зміни в цілій системі.

В стосунку до суспільства поняття „система” став використовувати Патерсон,
який розглядав суспільство як взаємодію чотирьох підсистем: економічної, політичної,
соціальної і духовної. Кожна з них виконує певні функції, а разом, вони забезпечують
життєдіяльність всього суспільства в цілому.

Політична система — це цілісна
сукупність державних і недержавних суспільних інститутів, правових і політичних
норм, взаємовідносин політичних суб’єктів, засобами яких здійснюється влада і управління
суспільством.

Політична система суспільства — інтегрована сукупність відносин влади, суб’єктів політики, державних та недержавних
соціальних інститутів, покликаних виконувати політичні функції щодо захисту, гармонізації
інтересів соціальних угруповань, спільнот, суспільних груп, забезпечувати стабільність
і соціальний порядок у життєдіяльності суспільства.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+