Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Політичні партії як важливий елемент політичної системи


Політичні партії як важливий елемент політичної системи

Термін «партія» (від лат. pars – частина чого-небудь) використовувався ще до появи самих політичних партій для позначення груп громадян, які представляють інтереси певної частини населення і прагнуть до влади.

Сьогодні в політологічній літературі існують найрізноманітніші визначення поняття «політична партія» – це зв’язано, перш за все складністю структури даного явища, різноманіття її функцій в суспільстві і т.д.


Політична партія
— це організована група однодумців, яка представляє інтереси частини народу і ставить за мету їх реалізацію шляхом завоювання державної влади або участі в її реалізації.

Політична партія – це зареєстроване згідно з законом добровільне об’єднання громадян – прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.

В структурі
партій можна виокремити такі важливі елементи:

1. Керівні
органи — центральні комітети, лідери партії, партійний апарат, ідеологи партії.

2. Місцеві
осередки з рядових членів партії.

3. Політична
платформа, навколо якої об’єднуються рядові члени партії.

4. Статут
та організаційні засади діяльності.

5. Фінансові,
контрольні органи партії.

6. Соціальна
база, на яку розрахована діяльність партії, а крім того — “партійний електорат”,
“меценати”, тобто особи причетні до підтримки функціонування партій.

Основні ознаки політичної партії:

 • основна
  мета діяльності – завоювання і здійснення політичної влади в суспільстві;
 • наявність
  детально розробленої політичної програми і статуту партії;
 • наявність
  організованої структури на всіх рівнях;
 • активна
  участь у виборчих кампаніях.

Місце партій у політичній системі суспільства – вони є одним з найважливіших компонентів політичного процесу суспільства. Як суб’єкт формування владних відносин, партії великою мірою визначають характер і спрямування політичного процесу, стратегію і тактику боротьби за владу, її утримання, політичну стабільність суспільства. Завдяки політичним партіям здійснюється прямий та зворотний зв’язок між суспільством і державою. Це важливий інститут громадянського суспільства, завоювання й утримання влади, форма управління суспільством, при якій боротьба партій за владу виступає як механізм використання розбіжностей інтересів.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+