Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Сутність, ознаки та функції політичних партій


Сутність, ознаки та функції політичних партій

Політична партія – це зареєстроване згідно з законом добровільне об’єднання громадян – прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.

Основні ознаки політичної партії:

  • основна мета діяльності – завоювання і здійснення політичної влади в суспільстві;
  • наявність детально розробленої політичної програми і статуту партії;
  • наявність організованої структури на всіх рівнях;
  • активна участь у виборчих кампаніях.

Політичні партії виконують дуже важливі, можна сказати, незамінні функції у політичному житті:

  1. політичне представництво соціальних інтересів;
  2. розробка ідеології, політичних доктрин і програм;
  3. боротьба за оволодіння державною владою та участь у її здійсненні;
  4. участь у розробці і здійсненні політичного курсу держави;
  5. політична соціалізація — сприяння засвоєнню індивідом певної системи політичних знань, норм і цінностей, залученню його до політичної системи;
  6. формування громадської думки.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+