Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Особливості сфери державного управління


Особливості сфери державного управління

Вищою, наймасштабнішою формою управління є державне управління. Державне управління з-поміж інших форм управління суттєво вирізняється тим, що передусім забезпечує функціонування й розвиток суспільства як єдиного цілого.

Державне управління — організований процес керівництва, регулювання і контролю державних органів за розвитком галузей економіки і культури, інших сфер державного життя.

Насамперед воно має забезпечити:

  • ефективне використання всіх видів ресурсів суспільства задля його стабільного функціонування та поступального розвитку;
  • розроблення та реалізацію стратегії суспільного розвитку;
  • обстоювання основних прав і свобод людини, її соціальну підтримку та захист.

Державне управління як вид соціального управління обов’язково містить три елементи: прийняття рішення, його виконання та контроль за реалізацією.

Головною характерною рисою державного управління є його влад­ний характер, який дає змогу органам виконавчої влади здійснювати управ­ління відповідними об’єктами у визначених сферах і галузях діяльності.

Ознаки держав­ного управління:

1) виконавчо-розпорядчий характер;

2) підзаконність;

3) масштабність та універсальність;

4) ієрархічність;

5) організуючий ха­рактер.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+