Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Політичний процес в ЄС


Політичний процес в ЄС: його особливості,
характерні риси

Політичний процес – це форма функціонування політичної
системи, яка змінюється у просторі й часі. Політичний процес є відображенням реальної
взаємодії суб’єктів політики, яка
здійснюється в результаті дії багатьох різнорідних внутрішніх і зовнішніх факторів.

Політичний
процес в ЄС
почав формуватися і розвиватися з 50-х рр. XX ст. у контексті процесу
європейської інтеграції, ініційованого шістьма західноєвропейськими країнами. Деякі
науковці для передачі динаміки його руху в межах Союзу та невизначеності використовують образ маятника, (інтеграція – дезінтеграція) який коливається від національної
політичної арени держав-членів, з одного боку, до міждержавної арени з її загальноєвропейським
та глобальними вимірами – з іншого.

Сила «тяжіння»
(«відштовхування») кожного з полюсів амплітуди коливання цього уявного маятника
може змінюватися залежно від конкретно-історичної комбінації глобальних (стан
світової економіки та динаміка світового політичного процесу), європейських (глибина інтеграційних процесів, внутрішня і зовнішня політика інститутів ЄС, стан
громадської думки щодо європейської ідеї) і національних (політична і соціально-економічна
ситуація в державах-членах) чинників.

В ряді періодів
історії ЄС можна спостерігати тенденцію до поглиблення інтеграції, тобто
зростання зацікавленості у виробленні політики на рівні Спільноти. Результатом цієї
тенденції стали формування єдиного ринку та економічного і валютного союзу, вироблення
спільних галузевих політик ЄС, розробка та прийняття Конституції ЄС.

Рух у протилежному
дезінтеграційному – напрямку поки що жодного разу не був потужним, але
випадки переважання національного інтересу над загальноєвропейським (союзним) не
такі вже й поодинокі. Тривалий, непослідовний і часто безрезультатний рух у напрямку
формування спільної оборонної та соціальної політик, провал ратифікації Конституції
ЄС – є наочними прикладами таких випадків.

Особливості:

– {lang_content_nav} і структура процесу вироблення політики ЄС змінюється з часом і значною
мірою відрізняється для різних країн;

– існують сталі та істотні відмінності між різними державами-членами у способах
реагування на політичні процеси в межах ЄС та участі в них;

– за роки існування ЄС на європейському
політичному рівні накопичений значний досвід, завдяки якому в межах Союзу створені
такі можливості, яких не мають більшість міждержавних організацій;

– політика ЄС часто має екстратериторіальний вплив на інші європейські країни,
особливо на ті, які є або кандидатами на вступ, або державами, що визначили європейську
інтеграцію як національній зовнішньополітичний пріоритет.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+