Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Судова система ЄС та її складові


Судова система ЄС та її складові

Триланкова судова система ЄС:

– Суд;
– Трибунал;
– спеціалізовані судові палати.

1) Суд має статус найвищого судового органу ЄС.

За ним в основному зберігається преюдиціальна юрисдикція (тлумачення та застосування Договорів). Він виконує функції касаційного та конституційного судів.

До складу Суду входить один суддя від кожної держави-члена. Судові допомагають Генеральні адвокати.

2) Трибунал розглядає в межах своєї юрисдикції справи по першій інстанції. Або в касаційному порядку справи, дозволені спеціалізованим судом.

До складу Трибуналу входять 28 суддів.

Члени Трибуналу можуть залучатися до здійснення функцій генерального адвоката.

Роль генерального адвоката полягає в тому, щоб публічно, з повною неупередженістю і повною незалежністю, представляти вмотивовані висновки по деяких справах, внесеним на розгляд Трибуналу, в цілях сприяння останньому у виконанні його завдання.

Член Трибуналу, залучений до здійснення функції генерального адвоката в якій-небудь справі, не може брати участь в ухваленні рішення по цій справі.

3) спеціалізовані трибунали – розглядають окремі категорії правових спорів (службові, у сфері інтелектуальної власності та ін.).

Трибунал у справах публічної служби Європейського Союзу

До складу Трибуналу по справах публічної служби входять 7 суддів. На запит Суду Рада може збільшити число суддів.

Судді призначаються на шестирічний термін. Судді, чиї повноваження закінчилися, можуть бути призначені знову.

Суд Європейського Союзу згідно з Договорами:

– приймає рішення у справах за позовами, які подають держава-член, установа, фізична або юридична особа;

– на звернення судів або трибуналів держав-членів виносить попередні рішення щодо тлумачення законодавства Союзу або чинності актів, ухвалених установами;

– приймає рішення в інших справах, як встановлено в Договорах.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+