Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Компетенція Ради прокурорів України


Компетенція Ради прокурорів України

Стаття 71
Закону України «Про прокуратуру»:

Рада
прокурорів України
– це вищий орган
прокурорського самоврядування у період між всеукраїнськими конференціями працівників
прокуратури.

До складу Ради
прокурорів України входять 30 осіб, з яких:

1) два представники
(прокурори) від Генеральної прокуратури України;

2) чотири представники
(прокурори) від регіональних прокуратур;

3) п’ять представників
(прокурорів) від місцевих прокуратур;

4) два представники
(вчені), призначені з’їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та
наукових установ.

Рада прокурорів України є повноважною за умови обрання не
менше 9 членів
.

Члени Ради прокурорів
України здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

Прокурор, який
перебуває на адміністративній посаді чи є членом Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
прокурорів, не може одночасно бути членом Ради прокурорів України.

Строк повноважень члена Ради прокурорів України становить 5 років без права повторного обрання.

Члени Ради прокурорів
України обирають на засіданні Ради із свого складу голову Ради прокурорів України,
його заступника та секретаря.

Рада прокурорів
України у період між всеукраїнськими конференціями працівників прокуратури організовує
виконання рішень конференції, а також вирішує питання щодо скликання та проведення
всеукраїнської конференції працівників прокуратури. Повноваження та порядок роботи
Ради прокурорів України визначаються цим Законом та положенням про Раду прокурорів
України.

Рада прокурорів
України:

1) вносить рекомендації
про призначення та звільнення прокурорів з адміністративних посад у випадках, передбачених
цим Законом. У разі якщо Генеральний прокурор України не погоджується з рекомендованою
Радою прокурорів України кандидатурою і відмовляє у призначенні на посаду, він вносить
на розгляд Ради прокурорів України іншу кандидатуру;

2) організовує
впровадження заходів щодо забезпечення незалежності прокурорів, поліпшення стану
організаційного забезпечення діяльності прокуратур;

3) розглядає
питання правового захисту прокурорів, соціального захисту прокурорів та членів їхніх
сімей і приймає відповідні рішення з цих питань;

4) розглядає
звернення прокурорів та інші повідомлення про загрозу незалежності прокурорів, вживає
за наслідками розгляду відповідних заходів (повідомляє відповідні органи про підстави
для притягнення до кримінальної, дисциплінарної чи іншої відповідальності; ініціює
розгляд питання щодо вжиття заходів забезпечення безпеки прокурорів; оприлюднює
заяви від імені прокурорського корпусу про факти порушення незалежності прокурора;
звертається до міжнародних організацій з відповідними повідомленнями тощо);

5) розглядає
звернення щодо неналежного виконання прокурором, який обіймає адміністративну посаду,
посадових обов’язків, встановлених для відповідної адміністративної посади;

6) звертається
з пропозиціями про вирішення питань діяльності прокуратури до органів державної
влади та органів місцевого самоврядування;

7) здійснює контроль
за виконанням рішень органів прокурорського самоврядування;

8) здійснює інші
повноваження, а саме:

 • скликає один
  раз на два роки конференцію працівників прокуратури;
 • здійснює прокурорське
  самоврядування;
 • під час вирішення
  питання щодо надання рекомендації для призначення на адміністративну посаду Рада
  прокурорів України враховує професійні та морально-ділові якості кандидата, а також
  його управлінсько-організаторські здібності та досвід роботи.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+