Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Концепція реформування прокуратури України на сучасному етапі


Концепція реформування прокуратури України на сучасному етапі

З повноважень
Прокуратури на сучасному етапі, виключаються функції досудового розслідування (окрім
справ про злочини, вчинені працівниками інших органів кримінальної юстиції) і передаються
до Національного бюро розслідувань України. Прокуратура наділяється функцією підтримання
обвинувачення на етапі досудового слідства.

Структуру Прокуратури
України складають:

 1. Генеральна прокуратура
  України
 2. прокуратури Автономної
  Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя (на правах обласних),
 3. міські, районні,
  міжрайонні, інші прирівняні до них прокуратури
 4. військові
  прокуратури.

Генеральна прокуратура
України – організовує роботу органів прокуратури і здійснює контроль за їх діяльністю.

Прокуратури Автономної
Республіки Крим, областей, районні та міські прокуратури – забезпечують реалізацію
покладених на них функцій відповідно до Конституції та законів України.

6 березня
2015 року, Генеральний прокурор України Віктор
Шокін
та заступник Генерального прокурора Давід Сакварелідзе представили громадськості стратегію реформування
органів прокуратури України.

«Концепція реформування
органів прокуратури розроблена з урахуванням європейського та американського досвіду,
адже Україна має амбітні плани увійти до європейської спільноти», – повідомив під
час презентації Віктор Шокін. Він наголосив,
що докорінна зміна правоохоронних органів і, в першу чергу, органів прокуратури
має стати наріжним каменем нової сучасної держави, де панують європейські цінності
– цінності, за які віддали життя герої Небесної сотні і зараз гинуть наші воїни
на Сході держави.

Презентуючи бачення
реформи органів прокуратури, заступник Генерального прокурора Давід Сакварелідзе акцентував увагу на нагальних
вимогах українського суспільства: «Це реформування правоохоронних органів, безкомпромісна
боротьба з корупцією та самоочищення самої системи прокуратури».

Заступник Генерального
прокурора підкреслив, що в першу чергу необхідно звільнити прокуратуру від зайвих
функцій, оптимізувати та дебюрократизувати існуючі системи та процедури, впровадити
сучасні системи автоматизації відповідно до європейських стандартів.

Не менш важливим,
за словами Давіда Сакварелідзе, є створення нової організаційної структури, яка
буде базуватися на професійних кадрах. «Буде забезпечено механізм внутрішнього контролю
шляхом створення служби Генеральної інспекції, яка буде розслідувати злочини, вчинені
працівниками прокуратури». Також заступник Генпрокурора роз’яснив, що паралельно
буде створений департамент з питань реформ, і всі бажаючі взяти участь у відкритому
конкурсі на зайняття посад в цьому підрозділі зможуть подати документи.

Окремо Давід
Сакварелідзе наголосив на максимальній відкритості всіх процесів з реформування
прокуратури шляхом постійного інформування громадськості. «Всі кроки, яких ми вживатимемо,
будуть доводитись до відома громадськості через медіа, громадські організації тощо».

Також заступник
Генерального прокурора детально зупинився на основних моментах оптимізації прокуратури.
«На базі районних прокуратур будуть створені місцеві прокуратури. Всі працівники
районних прокуратур зможуть здати відповідні тести як кваліфікаційні, так і на загальні
знання», – пояснив він, додавши, що найбільш революційною зміною механізму реорганізації
при цьому стане набір керівників місцевих прокуратур виключно через відкритий конкурс.

Згідно діючого
законодавства, як зазначив Давід Сакварелідзе, в Україні 638 районних прокуратур,
замість яких буде створено 208 місцевих прокуратур.
Буде оголошений відкритий
конкурс на вакантні посади 208-ми місцевих прокурорів. Конкурс відбудеться в 4 етапи:
прийом заяв, професійні тести і тести на загальні знання, співбесіда тощо. «Після
цього вже Генеральний прокурор буде приймати рішення, кого призначати керівником
місцевої прокуратури», – уточнив він.

Генеральний прокурор
Віктор Шокін, в свою чергу, зазначив, що згідно проведених досліджень, в Україні
на 100 тисяч населення 32 прокурора, в той час як європейський досвід – це набагато
менша кількість.

«Робота з реформування
прокуратури розпочалася вже зараз, не дивлячись на певні складнощі, в тому числі
і економічного характеру», – резюмував Генеральний прокурор.

Концепція реформування
правоохоронних органів України (система кримінальної юстиції) є програмним документом,
що встановлює мету, принципи, напрями та етапи реформування системи правоохоронних
органів в Україні.

Метою Концепції
є вдосконалення діяльності правоохоронних органів України (система кримінальної
юстиції) в умовах демократичної, правової держави шляхом оптимізації їх завдань
і функцій, структури та чисельності, фінансового, матеріально-технічного, організаційно-правового
й кадрового забезпечення.

Для досягнення
мети реформування правоохоронних органів у процесі її проведення має бути розв’язано
низку завдань:

– формування
сучасної ефективної системи правоохоронних органів;

– запровадження
нової ідеології функціонування системи правоохоронних органів як діяльності щодо
забезпечення реалізації прав і свобод громадян, зміцнення демократичних інститутів,
запобігання можливим зловживанням;

– організація
на нових засадах служби у правоохоронних органах;

– створення сучасної
системи підготовки та перепідготовки кадрів для системи правоохоронних органів;

– запровадження
дієвої системи державного та громадського контролю за діяльністю правоохоронних
органів.

Прокуратура України
є державним органом, який забезпечує виконання покладених на неї Конституцією України
функцій:

– підтримання
державного обвинувачення на стадії досудового слідства та в суді;

– представництво
інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;

– нагляд за додержанням
законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове
слідство;

– нагляд за додержанням
законів під час виконання судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні
інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян;

– нагляд за додержанням
прав і свобод людини та громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої
влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами.

Підпорядкована
Президенту України.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+