Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Незалежність прокурорів, гарантування від незаконного впливу


Незалежність прокурорів, гарантування від незаконного впливу
на них при виконанні службових обов’язків, незаконного втручання прокуратури у діяльність
законодавчої, виконавчої та судової влади, зокрема поваги до незалежності суддів

Основні засади
організації та діяльності прокуратури закріплені у ст. 122 Конституції України та
ст. 3 Закону України «Про прокуратуру». Відповідно до п.5, п 7 та п. 8 ст. 3 ЗУ «Про прокуратуру»:

5) незалежність
прокурорів, що передбачає існування гарантій від незаконного політичного, матеріального
чи іншого впливу на прокурора щодо прийняття ним рішень при виконанні службових
обов’язків; При виконанні службових обов’язків працівник прокуратури має бути
незалежним від будь-якого впливу, тиску чи втручання в його професійну діяльність,
у тому числі органів влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб,
зобов’язаний активно, у визначений законодавством спосіб, протистояти спробам посягання
на його незалежність. У прийнятті конкретних рішень він повинен бути самостійним
та керуватися лише вимогами закону, оцінкою отриманої інформації, морально-етичними
принципами професії та своїми переконаннями, відмежовуватися від будь-яких корисливих
та приватних інтересів, політичного впливу, тиску з боку громадськості та засобів
масової інформації.

7) недопустимість
незаконного втручання прокуратури в діяльність органів законодавчої, виконавчої
і судової влади; Працівник прокуратури не повинен втручатися в діяльність органів
державної влади та органів місцевого самоврядування, крім випадків, коли їх рішення,
дії чи бездіяльність суперечать законодавству та потребують заходів прокурорського
реагування
. Він має у межах повноважень співпрацювати з ними при виконанні
своїх службових обов’язків і здійсненні заходів щодо зміцнення законності і правопорядку,
якщо це не суперечить принципу його незалежності, має додержуватися вимог законодавства
щодо членства в колегіальних органах
. У взаємовідносинах із співробітниками
правоохоронних органів працівник прокуратури зобов’язаний бути коректним, тактовно
та виважено виявляти вимогливість і принциповість
, що базуються на вимогах закону.
З метою забезпечення справедливого та об’єктивного правосуддя працівник прокуратури
у відносинах із суддями та присяжними повинен дотримуватися взаємоповаги, усвідомлюючи
важливість спільних завдань щодо утвердження в суспільстві верховенства права та
законності. Працівник прокуратури не може неправомірно впливати на здійснення правосуддя,
у тому числі шляхом спілкування з представниками судової влади поза офіційною процедурою
взаємовідносин у рамках відповідного провадження.

8) повага до
незалежності суддів, що передбачає заборону публічного висловлювання сумнівів щодо
правосудності судових рішень поза межами процедури їх оскарження у порядку, передбаченому
процесуальним законом; Оцінка дій суддів та законності судових рішень може публічно
надаватися працівником прокуратури лише в межах і порядку, встановлених законодавством.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+