Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Нормативно-правові акти Генерального прокурора України та порядок їх видання


Нормативно-правові акти Генерального прокурора України та
порядок їх видання

У відповідності
із Законом «Про прокуратуру» (ч.2 ст.9; ч. 2 ст. 17) Генеральний прокурор України
має право видавати письмові накази адміністративного характеру, що є обов’язковими
до виконання всіма прокурорами. Генеральний прокурор відповідно до законів України
видає обов’язкові для всіх органів
прокуратури накази, розпорядження, затверджує загальні методичні рекомендації для прокурорів з метою забезпечення однакового застосування норм законодавства України
під час здійснення прокурорської діяльності (п. 9 ч.1 ст. 9).

Законодавство,
що регулює організацію і діяльність органів прокуратури України, уточнюється, доповнюється
відповідними наказами, інструкціями, розпорядженнями вказівками та іншими актами
Генерального прокурора України.

Акти Генерального
прокурора:

 1. накази – (відомчі та організаційні) – це загальні нормативно-правові
  акти Генерального прокурора програмного характеру які мстять основні напрями та
  пріоритети прокурорської діяльності.
 2. інструкції – це нормативно-правові акти процесуального
  характеру які встановлюють порядок виконання тих чи інших дії при реалізації основних
  функцій прокуратури.
 3. розпорядження – це індивідуальний акт щодо вдосконалення
  організації роботи окремої прокуратури.
 4. вказівка – це індивідуальний акт процесуального характеру в окремому
  провадження. Вона містить перелік дій обов’язкових для виконання посадовими особами
  (прокурорами) із зазначенням відповідних осіб, осіб які уповноваженні проконтролювати
  дії та терміни виконання вказівки.

Відповідно до
п. 2 ст. 9
ЗУ «Про прокуратуру» Генеральний прокурор України видає накази з питань,
що належать до його адміністративних повноважень, у межах своїх повноважень, на
основі та на виконання Конституції і законів України.

Накази Генерального прокурора України нормативно-правового змісту підлягають
державній реєстрації Міністерством юстиції України та включаються до Єдиного державного
реєстру нормативно-правових актів.

Накази Генерального
прокурора України, що є нормативно-правовими актами, після включення до Єдиного
державного реєстру нормативно-правових актів публікуються державною мовою
в офіційних друкованих виданнях.

Усі накази Генерального
прокурора України оприлюднюються державною мовою на офіційному веб-сайті Генеральної
прокуратури України з додержанням вимог режиму таємності.

Накази Генерального
прокурора України, що є нормативно-правовими актами і пройшли державну реєстрацію,
набирають чинності з дня офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими
актами, але не раніше дня офіційного опублікування.

Накази Генерального прокурора
України або їх окремі частини можуть бути оскаржені фізичними та юридичними особами
до адміністративного суду
в порядку, встановленому законом.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+