Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Підпорядкування прокурора виконанню наказів і вказівок керівників прокуратур


Підпорядкування прокурора виконанню наказів і вказівок керівників
прокуратур. Службова субординація

Стаття 17
Закону України «Про прокуратуру» визначає порядок підпорядкування прокурорів та
виконання наказів і вказівок:

Прокурори здійснюють
свої повноваження у межах, визначених законом, і підпорядковуються керівникам виключно
в частині виконання письмових наказів адміністративного характеру, пов’язаних
з організаційними питаннями діяльності прокурорів та органів прокуратури
.

Адміністративне
підпорядкування прокурорів не може бути підставою для обмеження або порушення незалежності
прокурорів під час виконання ними своїх повноважень.

Генеральний прокурор
України має право видавати письмові накази адміністративного характеру, що є обов’язковими
до виконання всіма прокурорами.

Керівник регіональної прокуратури має право видавати письмові накази адміністративного
характеру, що є обов’язковими до виконання першим заступником, заступниками, керівниками
та заступниками керівників підрозділів, прокурорами відповідної регіональної прокуратури
та керівниками місцевих прокуратур, розташованих у межах адміністративно-територіальної
одиниці, що підпадає під територіальну юрисдикцію відповідної регіональної прокуратури
.

Керівник місцевої прокуратури має право видавати
письмові накази адміністративного характеру, що є обов’язковими до виконання його
першим заступником, заступниками, керівниками та заступниками керівників підрозділів,
прокурорами відповідної місцевої прокуратури.

Перші заступники та заступники керівників органів прокуратури відповідно до розподілу обов’язків мають право видавати письмові
накази адміністративного характеру, що є обов’язковими до виконання підлеглими прокурорами
відповідного органу прокуратури.

Під час здійснення
повноважень, пов’язаних з реалізацією функцій прокуратури, прокурори є незалежними,
самостійно приймають рішення про порядок здійснення таких повноважень, керуючись
при цьому положеннями закону, а також зобов’язані виконувати лише такі вказівки
прокурора вищого рівня, що були надані з дотриманням вимог цієї статті.

Прокурори вищого
рівня мають право давати вказівки прокурору нижчого рівня, погоджувати прийняття
ним певних рішень та здійснювати інші дії, що безпосередньо стосуються реалізації
цим прокурором функцій прокуратури, виключно в межах та порядку, визначених законом. Генеральний прокурор України має право давати вказівки будь-якому прокурору.

Накази адміністративного
характеру, а також вказівки, що прямо стосуються реалізації прокурором функцій прокуратури,
видані (віддані) в письмовій формі в межах повноважень, визначених законом, є обов’язковими
до виконання відповідним прокурором.

Прокурору, якому
віддали наказ чи вказівку в усній формі, надається письмове підтвердження
такого наказу чи вказівки.

Прокурор не зобов’язаний виконувати накази та вказівки прокурора вищого рівня,
що викликають у нього сумнів у законності, якщо він не отримав їх у письмовій формі,
а також явно злочинні накази або вказівки. Прокурор має право звернутися до Ради
прокурорівУкраїни з повідомленням про загрозу його незалежності у зв’язку з наданням
(відданням) прокурором вищого рівня наказу або вказівки.

Надання (віддання)
незаконного наказу або вказівки чи його (її) виконання, а також надання (віддання)
чи виконання явно злочинного наказу або вказівки тягнуть за собою відповідальність,
передбачену законом.

Термін «субординація» походить від латинського
слова subordinatio – «підпорядкування». Субординація – система правил, що регламентують
взаємовідносини між людьми в будь-якій середовищі – військовослужбовців, у трудовому
колективі, бізнес-структурі, навчальному закладі, в сім’ї.

У більш широкому
розумінні субординація – це шанобливе ставлення молодших за віком або стоять нижче
по службових сходах до старших за віком або статусу.

Значимість субординації полягає в тому, що вона допомагає забезпечувати належний
порядок роботи на підприємстві (виробнича дисципліна), боєздатність військових підрозділів,
ефективність навчального процесу в школі чи вузі.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+