Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Підстави для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності


Підстави для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності

Відповідно
до ст. 43 ЗУ «Про прокуратуру» прокурора може бути притягнуто до дисциплінарної
відповідальності з таких підстав:

1) невиконання
чи неналежне виконання службових обов’язків;

2) необґрунтоване
зволікання з розглядом звернення;

3) розголошення
таємниці, що охороняється законом, яка стала відомою прокуророві під час виконання
повноважень;

2. Притягнення
прокурора до дисциплінарної відповідальності не виключає можливості притягнення
його до адміністративної чи кримінальної відповідальності у випадках, передбачених
законом.

Дисциплінарне
провадження здійснюється Кваліфікаційно-дисциплінарною
комісією прокурорів
.

Дисциплінарне
провадження – це процедура розгляду Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів
скарги (заяви), в якій містяться відомості про вчинення прокурором дисциплінарного
проступку.

Стаття 46. Відкриття дисциплінарного провадження та проведення перевірки
скарги (заяви)

Секретаріат Кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії прокурорів у день надходження скарги (заяви) реєструє її та за допомогою
автоматизованої системи визначає члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів
для вирішення питання щодо відкриття дисциплінарного провадження.

Член Кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії прокурорів своїм вмотивованим рішенням відмовляє у відкритті дисциплінарного
провадження, якщо:

1) скарга (заява)
не містить конкретних відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку прокурора;

2) скарга (заява)
є анонімною;

3) скарга (заява)
подана з підстав, не визначених статтею 43 цього Закону;

4) з прокурором,
стосовно якого надійшла скарга (заява), припинено правовідносини у випадках, передбачених
статтею 51 цього Закону;

5) дисциплінарний
проступок, про який зазначено у скарзі (заяві), вже був предметом перевірки і щодо
нього Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів прийняла рішення, яке не скасовано
в установленому законом порядку.

За відсутності
вищенаведених підстав, член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів приймає
рішення про відкриття дисциплінарного провадження щодо прокурора.

Заява за результатами
проведеної перевірки доброчесності прокурора, внаслідок якої встановлено вчинення
дисциплінарного проступку, є обов’язковою підставою для відкриття дисциплінарного
провадження щодо прокурора.

Після відкриття
дисциплінарного провадження член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів
проводить перевірку в межах обставин, повідомлених у скарзі (заяві). У разі виявлення
під час перевірки інших обставин, що можуть бути підставою для притягнення прокурора
до дисциплінарної відповідальності, інформація про це включається у висновок члена
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за результатами перевірки.

У разі ненадання
органом державної влади, органом місцевого самоврядування, їх посадовими особами,
керівниками державних підприємств, установ, організацій члену Кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії прокурорів запитуваної інформації він може звернутися з відповідним позовом
до суду в порядку, передбаченому законом.

Висновок та зібрані
у процесі перевірки матеріали передаються на розгляд Кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії прокурорів та мають бути отримані його членами не пізніш як за п’ять днів
до засідання, на якому такий висновок розглядатиметься. 3. При прийнятті рішення
у дисциплінарному провадженні враховуються характер проступку, його наслідки, особа
прокурора, ступінь його вини, обставини, що впливають на обрання виду дисциплінарного
стягнення.

Стаття 49. Види дисциплінарних стягнень

1. На прокурора
можуть бути накладені такі дисциплінарні стягнення:

1) догана;

2) заборона на
строк до одного року на переведення до органу прокуратури вищого рівня чи на призначення
на вищу посаду в органі прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду (крім Генерального
прокурора України);

3) звільнення
з посади в органах прокуратури.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+