Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Підстави і умови звільнення прокурорів з посад, припинення їх повноважень на посадах


Підстави і умови звільнення прокурорів з посад, припинення
їх повноважень на посадах

Прокурор звільняється
з посади у разі:

1) неможливості
виконувати свої повноваження за станом здоров’я;

2) порушення
ним вимог щодо несумісності;

3) набрання законної
сили судовим рішенням про притягнення прокурора до адміністративної відповідальності
за корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом
України “Про засади запобігання і протидії корупції”;

4) неможливості
переведення на іншу посаду або відсутності згоди на це у зв’язку з безпосереднім
підпорядкуванням близькій особі;

5) набрання законної
сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

6) припинення
громадянства України або набуття громадянства іншої держави;

7) подання заяви
про звільнення з посади за власним бажанням;

8) неможливості
подальшого перебування на тимчасово вакантній посаді;

9) ліквідації
чи реорганізації органу прокуратури, в якому прокурор обіймає посаду, або в разі
скорочення кількості прокурорів органу прокуратури.

Військовослужбовці
військової прокуратури можуть бути звільнені з військової служби відповідно до законодавства,
що регулює порядок її проходження, а також у зв’язку з переведенням на інші посади
в органи прокуратури України або за власним бажанням.

Особами, які
приймають рішення про звільнення прокурора з посади, є:

1) Генеральний
прокурор України – щодо прокурорів Генеральної прокуратури України;

2) керівник регіональної
прокуратури – щодо прокурорів відповідної регіональної прокуратури та прокурорів
місцевих прокуратур, які розташовані у межах адміністративно-територіальної одиниці,
що підпадає під територіальну юрисдикцію відповідної регіональної прокуратури;

3) військовий
прокурор регіону – стосовно прокурорів відповідної військової прокуратури регіону
та прокурорів військових прокуратур гарнізонів, розташованих у межах адміністративно-територіальної
одиниці, що підпадає під територіальну юрисдикцію відповідної військової прокуратури
регіону.

Повноваження
прокурора припиняються у зв’язку з:

1) досягненням
шістдесяти п’яти років;

2) смертю;

3) визнанням
його безвісно відсутнім або оголошенням померлим;

4) рішенням Кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії прокурорів про неможливість подальшого перебування особи на посаді прокурора.

Подання про звільнення
прокурора з посади вноситься Вищою радою юстиції або Кваліфікаційно-дисциплінарною
комісією прокурорів у визначених законом випадках.

У поданні Кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії прокурорів, Вищої ради юстиції про звільнення прокурора з посади зазначаються:

1) дата внесення
подання;

2) прізвище,
ім’я, по батькові прокурора;

3) рік народження
прокурора;

4) відомості
про перебування на посаді прокурора;

5) фактичні обставини,
що підтверджують наявність підстави для звільнення прокурора.

Прийняття рішення
про звільнення прокурора з посади здійснюється особою, уповноваженою приймати рішення
про звільнення прокурора, виключно на підставі та в межах подання Кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії прокурорів чи Вищої ради юстиції.

Повноваження
прокурора зупиняються в разі:

1) відрядження
його до Вищої ради юстиції, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, Національної
академії прокуратури України, іншого органу для участі в його роботі на постійній
основі – до повернення з відрядження;

2) звільнення прокурора з
адміністративної посади – до прийняття рішення про призначення його на іншу посаду
в органі прокуратури, в якому він обіймав адміністративну посаду, переведення на
посаду до іншого органу прокуратури або звільнення з посади прокурора;


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+