Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Підстави представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді


Підстави представництва прокурором інтересів громадянина або
держави в суді

Представництво
прокурором інтересів громадянина або держави в суді полягає у здійсненні процесуальних
та інших дій, спрямованих на захист інтересів громадянина або держави, у випадках
та порядку, встановлених законом.

Прокурор здійснює
представництво в суді інтересів громадянина (громадянина України, іноземця або особи
без громадянства) у випадках, якщо така особа не спроможна самостійно захистити
свої порушені чи оспорюванні права або реалізувати процесуальні повноваження через
недосягнення повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність, а законні представники
або органи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси такої
особи, не здійснюють або неналежним чином здійснюють її захист.

Не допускається здійснення прокурором представництва
в суді інтересів держави в особі державних компаній, а також у правовідносинах,
пов’язаних із виборчим процесом, проведенням референдумів, діяльністю Верховної
Ради України, Президента України, створенням та діяльністю засобів масової інформації,
а також політичних партій, релігійних організацій, організацій, що здійснюють професійне
самоврядування, та інших громадських об’єднань

Прокурор здійснює
представництво інтересів громадянина або держави в суді виключно після підтвердження
судом підстав для представництва.

Прокурор зобов’язаний
попередньо, до звернення до суду, повідомити про це громадянина та його законного
представника або відповідного суб’єкта владних повноважень. У разі підтвердження
судом наявності підстав для представництва прокурор користується процесуальними
повноваженнями відповідної сторони процесу. Наявність підстав для представництва
може бути оскаржена громадянином чи її законним представником або суб’єктом владних
повноважень.

Під час здійснення
представництва інтересів громадянина або держави у суді прокурор має право в порядку,
передбаченому процесуальним законом та законом, що регулює виконавче провадження:

1) звертатися
до суду з позовом (заявою, поданням);

2) вступати у
справу, порушену за позовом (заявою, поданням) іншої особи, на будь-якому етапі
судового провадження;

3) ініціювати
перегляд судових рішень, у тому числі у справі, порушеній за позовом (заявою, поданням)
іншої особи;

4) брати участь
у розгляді справи;

5) подавати цивільний
позов під час кримінального провадження у випадках та порядку, визначених кримінальним
процесуальним законом;

6) брати участь
у виконавчому провадженні при виконанні рішень у справі, в якій прокурором здійснювалося
представництво інтересів громадянина або держави в суді;

7) з дозволу
суду ознайомлюватися з матеріалами справи в суді та матеріалами виконавчого провадження,
робити виписки з них, отримувати безоплатно копії документів, що знаходяться у матеріалах
справи чи виконавчого провадження.

У разі встановлення
ознак адміністративного чи кримінального правопорушення прокурор зобов’язаний здійснити
передбачені законом дії щодо порушення відповідного провадження.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+