Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Підстави та порядок зміни державного обвинувачення і висунення нового обвинувачення


Підстави та порядок зміни державного обвинувачення і висунення
нового обвинувачення

Стаття 338 КПК. Зміна обвинувачення в суді

З метою зміни
правової кваліфікації та/або обсягу обвинувачення прокурор має право змінити обвинувачення,
якщо під час судового розгляду встановлені нові фактичні обставини кримінального
правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується особа.

Дійшовши до переконання,
що обвинувачення потрібно змінити, прокурор після виконання вимог статті 341 КПК
складає обвинувальний акт, в якому формулює змінене обвинувачення та викладає обґрунтування
прийнятого рішення. Копії обвинувального акта надаються обвинуваченому, його захиснику,
потерпілому, його представнику та законним представникам, а також представнику юридичної
особи, щодо якої здійснюється провадження. Обвинувальний акт долучається до матеріалів
кримінального провадження.

Якщо в обвинувальному
акті зі зміненим обвинуваченням ставиться питання про застосування закону України
про кримінальну відповідальність, який передбачає відповідальність за менш тяжке
кримінальне правопорушення, чи про зменшення обсягу обвинувачення, головуючий зобов’язаний
роз’яснити потерпілому його право підтримувати обвинувачення у раніше пред’явленому
обсязі.

Суд роз’яснює
обвинуваченому, що він буде захищатися в судовому засіданні від нового обвинувачення,
після чого відкладає розгляд не менше ніж на сім днів для надання обвинуваченому,
його захиснику можливості підготуватися до захисту проти нового обвинувачення. За
клопотанням сторони захисту цей строк може бути скорочений або продовжений. Після
закінчення цього строку судовий розгляд продовжується.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+