Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Підстави та порядок оскарження зацікавленими особами процесуальних рішень прокурора і погодження окремих процесуальних рішень у слідчого судді


Підстави та порядок оскарження зацікавленими особами процесуальних
рішень прокурора і погодження окремих процесуальних рішень у слідчого судді

Стаття 303 КПК. Рішення, дії чи бездіяльність
слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування,
та право на оскарження:

На досудовому
провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або
прокурора:

1) бездіяльність
слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення
до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення
про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна, а також
у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов’язаний вчинити у визначений
цим Кодексом строк, – заявником, потерпілим, його представником чи законним представником,
підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної
особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна;

2) рішення слідчого,
прокурора про зупинення досудового розслідування – потерпілим, його представником
чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником,
представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження;

3) рішення слідчого
про закриття кримінального провадження – заявником, потерпілим, його представником
чи законним представником;

4) рішення прокурора
про закриття кримінального провадження та/або провадження щодо юридичної особи –
заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним,
його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої
здійснюється провадження;

5) рішення прокурора,
слідчого про відмову у визнанні потерпілим – особою, якій відмовлено у визнанні
потерпілою;

6) рішення, дії
чи бездіяльність слідчого або прокурора при застосуванні заходів безпеки – особами,
до яких можуть бути застосовані заходи безпеки, передбачені законом;

7) рішення слідчого,
прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових)
дій, негласних слідчих (розшукових) дій – особою, якій відмовлено у задоволенні
клопотання, її представником, законним представником чи захисником;

8) рішення слідчого,
прокурора про зміну порядку досудового розслідування та продовження його згідно
з правилами, передбаченими главою 39 цього Кодексу, – підозрюваним, його захисником
чи законним представником, потерпілим, його представником чи законним представником.

Скарги на інші
рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора не розглядаються під час досудового
розслідування і можуть бути предметом розгляду під час підготовчого провадження
у суді згідно з правилами статей 314-316 цього Кодексу.

Під час підготовчого
судового засідання можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого
або прокурора, передбачені пунктами 5 та 6 частини першої цієї статті.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+