Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Повноваження керівників місцевих прокуратур


Повноваження керівників місцевих прокуратур

Керівник місцевої
прокуратури:

1) представляє
місцеву прокуратуру у зносинах з органами державної влади, іншими державними органами,
органами місцевого самоврядування, особами, підприємствами, установами та організаціями;

2) організовує
діяльність місцевої прокуратури;

3) у десятиденний
строк із дня вивільнення посади повідомляє Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію
прокурорів про наявність вакантної або тимчасово вакантної посади у місцевій прокуратурі;

4) забезпечує
виконання вимог щодо підвищення кваліфікації прокурорів місцевої прокуратури;

4-1) призначає
на адміністративні посади та звільняє з адміністративних посад прокурорів у випадках
та порядку, встановлених цим Законом;

4-2) контролює
ведення та аналіз статистичних даних, організовує вивчення та узагальнення практики
застосування законодавства, інформаційно-аналітичне забезпечення прокурорів з метою
підвищення якості здійснення ними своїх функцій;

5) виконує інші
повноваження, передбачені цим та іншими законами України.

Керівник місцевої
прокуратури видає накази з питань, що належать до його адміністративних повноважень.

У разі відсутності керівника
місцевої прокуратури його повноваження здійснює перший заступник керівника місцевої
прокуратури, а в разі його відсутності – один із заступників керівника місцевої
прокуратури.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+