Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Поняття і значення прокурорського нагляду за додержанням законів у сфері розслідування


Поняття і значення прокурорського нагляду за додержанням законів
у сфері розслідування

Стаття 25 ЗУ
«Про прокуратуру» містить положення про нагляд за додержанням законів органами,
що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство:

Прокурор здійснює
нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність,
дізнання, досудове слідство, користуючись при цьому правами і виконуючи обов’язки,
передбачені Законом України “Про оперативно-розшукову діяльність” та Кримінальним
процесуальним кодексом України.

Письмові вказівки
прокурора органам, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове
слідство, надані в межах повноважень, є обов’язковими для цих органів і підлягають
негайному виконанню.

Видання прокурором
розпоряджень поза межами його повноважень тягне за собою відповідальність, передбачену
законом.

Генеральний прокурор
України, керівники регіональних та місцевих прокуратур, їх перші заступники та заступники
відповідно до розподілу обов’язків, здійснюючи нагляд за додержанням законів органами,
що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, координують
діяльність правоохоронних органів відповідного рівня у сфері протидії злочинності.
Координаційні повноваження прокурори здійснюють шляхом проведення спільних нарад,
створення міжвідомчих робочих груп, а також проведення узгоджених заходів, здійснення
аналітичної діяльності. Порядок організації роботи з координації діяльності правоохоронних
органів, взаємодії органів прокуратури із суб’єктами протидії злочинності визначається
положенням, що затверджується спільним наказом Генерального прокурора України, керівників
інших правоохоронних органів і підлягає реєстрації у Міністерстві юстиції України.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+