Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Поняття прокуратури, її місце в механізмі держави і системі правоохоронних органів України


Поняття прокуратури, її місце в механізмі держави і системі
правоохоронних органів України

Прокуратура Українице самостійний централізований орган державної влади, що
діє в системі правоохоронних органів держави та забезпечує захист від неправомірних
посягань на суспільний і державний лад, права й свободи людини, а також основи демократичного
устрою засобами та методами, які передбачено законом.

Прокуратура не
підпорядковується виконавчій або судовій владі, оскільки її діяльність є елементом
системи стримувань і противаг між гілками влади.

Пріоритетним
напрямом діяльності прокуратури є захист прав і свобод людини. Для цього прокуратура
має обмежити неправомірну або таку, що межує з правопорушенням, дію певного кола
державних органів і посадових осіб передбаченими засобами в законодавстві. При цьому
органи прокуратури захищають у межах своєї компетенції права й свободи громадян
на засадах їх рівності перед законом, незалежно від національного чи соціального
походження, мови, освіти, ставлення до релігії, політичних переконань, службового
чи майнового стану та інших ознак. Оскільки в Україні визнається й діє принцип верховенства
права, то цілком природно, що функціонування прокуратури як державного інституту,
діяльність її посадових осіб підпорядковано тільки нормативно-правовим актам. Принцип
верховенства права передбачає визначальну, провідну роль права в співвідношенні
права й політики, права та ідеології, права й економіки.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+