Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Порядок призначення на адміністративну посаду Генерального прокурора України та звільнення його з цієї посади


Порядок призначення на адміністративну посаду Генерального
прокурора України та звільнення його з цієї посади

Відподвідно
до ст. 40 ЗУ «Про прокуратуру»
Генеральний прокурор України призначається на посаду Президентом
України за згодою Верховної Ради України.

Термін перебування на посаді Генерального прокурора України становить п’ять років. На посаду Генерального прокурора одна
і та сама особа не може бути призначена більше ніж на один строк.

Генеральним прокурором може бути громадянин України, який має вищу має вищу юридичну освіту; стаж
роботи в галузі права не менше 10 рокі
в; володіє
державною мовою; щодо якого відсутні обставини,
передбаченічастиною п’ятоюстатті 27 цього Закону;
має високі морально-ділові, професійні
якості та організаторські здібності.

Президент
України надсилає до Верховної Ради України письмове подання про надання згоди
на призначення кандидата на посаду Генерального прокурора України.

Порядок надання
згоди на призначення на посаду Президентом України Генерального прокурора
України встановлюєтьсяРегламентом Верховної Ради України.

Рішення
Верховної Ради України про відмову у наданні згоди на призначення на посаду
Генерального прокурора України є підставою для письмового подання Президента
України про надання згоди на призначення іншого кандидата.

Згідно ст. 42 Генеральний прокурор України звільняється з посади Президентом
України за згодою Верховної Ради України:

1) у зв’язку з поданням заяви про дострокове припинення
повноважень на адміністративній посаді за власним бажанням;

2) на підставі подання Кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії прокурорів або Вищої ради юстиції.

Повноваження Генерального прокурора України на посаді
припиняються в разі:

1) висловлення Верховною Радою України недовіри
Генеральному прокурору України, що має наслідком його відставку з цієї
адміністративної посади;

2) закінчення строку перебування на посаді Генерального
прокурора України.

Звільнення Генерального прокурора України з
адміністративної посади або припинення повноважень Генерального прокурора
України на адміністративній посаді не припиняє його повноважень прокурора.

У разі звільнення Генерального прокурора України з адміністративної
посади Президентом України або припинення його повноважень на адміністративній
посаді внаслідок висловлення Верховною Радою України недовіри Генеральному
прокурору України Президент України або Верховна Рада України відповідно
отримують від Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів висновок щодо
виконання Генеральним прокурором України професійних обов’язків.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+