Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Порядок призначення прокурорів на адміністративні посади


Порядок призначення прокурорів на адміністративні посади

Стаття 39. Порядок
призначення прокурора на адміністративну посаду

1. Адміністративними посадами у Генеральній прокуратурі
України, регіональних та місцевих прокуратурах (крім посад, зазначених у
частинах другій і третій цієї статті) є посади:

1) Генерального прокурора України;

2) першого заступника Генерального прокурора України;

3) заступника Генерального прокурора України;

4) керівника підрозділу Генеральної прокуратури України;

5) заступника керівника підрозділу Генеральної прокуратури
України;

6) керівника регіональної прокуратури;

7) першого заступника керівника регіональної прокуратури;

8) заступника керівника регіональної прокуратури;

9) керівника підрозділу регіональної прокуратури;

10) заступника керівника підрозділу регіональної
прокуратури;

11) керівника місцевої прокуратури;

12) першого заступника керівника місцевої прокуратури;

13) заступника керівника місцевої прокуратури;

14) керівника підрозділу місцевої прокуратури;

15) заступника керівника підрозділу місцевої прокуратури.

2. Адміністративними посадами у військових прокуратурах є
посади:

1) заступника Генерального прокурора України – Головного
військового прокурора;

2) першого заступника Головного військового прокурора;

3) заступника Головного військового прокурора;

4) керівника підрозділу Головної військової прокуратури;

5) заступника керівника підрозділу Головної військової
прокуратури;

6) військового прокурора регіону;

7) першого заступника військового прокурора регіону;

8) заступника військового прокурора регіону;

9) керівника підрозділу військової прокуратури регіону;

10) заступника керівника підрозділу військової прокуратури
регіону;

11) військового прокурора гарнізону;

12) першого заступника військового прокурора гарнізону;

13) заступника військового прокурора гарнізону;

14) керівника підрозділу військової прокуратури гарнізону;

15) заступника керівника підрозділу військової прокуратури
гарнізону.

3. Адміністративними посадами у Спеціалізованій
антикорупційній прокуратурі є посади:

1) заступника Генерального прокурора України – керівника
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

2) першого заступника керівника Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури;

3) заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури;

4) керівника підрозділу Спеціалізованої антикорупційної
прокуратури;

5) заступника керівника підрозділу Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури.

4. Призначення прокурора на адміністративну посаду,
передбаченупунктами 236-811 частини
першої цієї статті, здійснюється Генеральним прокурором України за
рекомендацією Ради прокурорів України. Призначення прокурора на адміністративну
посаду, передбачену пунктами та частини
першої цієї статті, здійснюється Генеральним прокурором України. Призначення
прокурора на адміністративну посаду, передбаченупунктами 6 та 11 частини першої цієї статті,
здійснюється строком на п’ять років.

Призначення прокурора на адміністративну посаду,
передбаченупунктами 9, 101213 частини першої цієї статті, здійснюється керівником
регіональної прокуратури. Призначення на адміністративну посаду, передбачену пунктами 12 та 13 частини першої цієї статті,
здійснюється за поданням керівника місцевої прокуратури.

Призначення прокурора на адміністративну посаду,
передбаченупунктами 14 та15 частини
першої цієї статті, здійснюється керівником місцевої прокуратури.

Призначення прокурора на адміністративну посаду,
передбаченупунктами 1-811-13 частини другої цієї статті, здійснюється Генеральним
прокурором України у встановленому законодавством порядку.

Призначення прокурора на адміністративну посаду,
передбаченупунктами 9 та 10 частини другої цієї статті, здійснюється
військовим прокурором регіону, а на адміністративну посаду, передбаченупунктами 14 та 15 частини другої цієї статті, –
військовим прокурором гарнізону.

Призначення прокурора на адміністративну посаду,
передбачену частиною третьою цієї статті, здійснюється Генеральним прокурором
України у встановленому цим Законом порядку. Призначення прокурора на
адміністративну посаду, передбаченупунктом 1частини третьої цієї статті, здійснюється строком на п’ять
років.

5. Під час вирішення питання щодо надання рекомендації для
призначення на адміністративну посаду Рада прокурорів України враховує
професійні та морально-ділові якості кандидата, а також його
управлінсько-організаторські здібності та досвід роботи.

6. Відмова Генерального прокурора України у призначенні на
адміністративну посаду рекомендованого Радою прокурорів України прокурора має
бути письмово вмотивованою. Копія відповідного рішення Генерального прокурора
України надсилається до Ради прокурорів України та прокурору, якому відмовлено
у призначенні на адміністративну посаду. Прокурор, якому Генеральним прокурором
України було відмовлено у призначенні на адміністративну посаду, може оскаржити
таку відмову до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

7. Прокурор, строк повноважень якого на адміністративній
посаді закінчився, може бути повторно рекомендований Радою прокурорів України
для призначення на цю адміністративну посаду у разі, якщо відсутні обставини,
що свідчать про невідповідність прокурора вимогам, передбаченим частиною п’ятою
цієї статті.

8. Перебування прокурора на адміністративній посаді у
прокуратурі не звільняє його від здійснення повноважень прокурора відповідної
прокуратури, передбачених цим Законом.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+