Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Правові основи організації і діяльності прокуратури України


Правові основи організації і діяльності прокуратури України

Повноваження
прокурорів, організація, засади та порядок діяльності прокуратури визначаються Конституцією
України, Законом “Про прокуратуру”, іншими законодавчими актами.

Конституція України
закріплює основні функції прокуратури (ст. 121) і регламентує порядок призначення
та звільнення Генерального прокурора України (ст. 122).

Завдання, організація
і порядок діяльності органів прокуратури, а також повноваження прокурорів визначаються
Законом України “Про прокуратуру”.

Порядок здійснення
прокурорами процесуальних та інших повноважень передбачається КПК, ЦПК, ГПК, КВК,
КУпАП, КАС, а також законами України “Про звернення громадян”, “Про
Службу безпеки України”, “Про оперативно-розшукову діяльність” та
ін. Крім цього, у своїй діяльності прокурори керуються такими законодавчими актами,
як Дисциплінарний статут прокуратури України, Положення про класні чини працівників
органів прокуратури України, а також відомчими наказами, розпорядженнями, інструкціями
Генерального прокурора України (п. 7 ст. 15 Закону “Про прокуратуру”).

У своїй діяльності
органи прокуратури враховують норми міжнародно-правових актів щодо охорони прав
і свобод людини. До таких актів належать: Загальна декларація прав людини (1946
р.), Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (1950 р.) та ін.

Генеральний прокурор
України відповідно до угод про міжнародне співробітництво і правову допомогу вирішує
питання про порушення та розслідування кримінальних справ, видачу злочинців або
осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів, а також вирішує інші передбачені такими
угодами питання. Повноваження Генеральної прокуратури, прокуратур обласного рівня
в галузі взаємної правової допомоги в межах міжнародного співробітництва регламентуються,
крім міжнародних угод, також відомчими нормативними актами: наказами, інструкціями,
протоколами

Відповідно
до ст. 2 на прокуратуру України покладаються такі функції:

 • підтримання державного
  обвинувачення в суді;
 • представництво
  інтересів громадянина або держави в суді;
 • нагляд за додержанням
  законів органами, що провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове
  слідство;
 • нагляд за додержанням
  законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні
  інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

З метою реалізації
своїх функцій прокуратура здійснює міжнародне співробітництво.

На прокуратуру
не можуть покладатися функції, не передбачені Конституцією України.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+