Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Порядок розгляду дисциплінарних справ Вищою дисциплінарною комісією прокуратури

Порядок розгляду дисциплінарних справ Вищою дисциплінарною
комісією прокуратури

Дисциплінарне
провадження
– це процедура розгляду Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів
скарги (заяви), в якій містяться відомості про вчинення прокурором дисциплінарного
проступку. (ст. 45 ЗУ «Про прокуратуру»)

Право на звернення
до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів із скаргою (заявою) про вчинення
прокурором дисциплінарного проступку має кожен, кому відомі такі факти. Кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія прокурорів розміщує на своєму веб-сайті рекомендований зразок скарги (заяви).

У разі якщо скарга
(заява) про вчинення прокурором дисциплінарного проступку подана членом Кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії прокурорів, то він не має права вирішувати питання про відкриття дисциплінарного
провадження, здійснювати перевірку та брати участь у голосуванні при прийнятті рішення
за результатами розгляду висновку про наявність чи відсутність дисциплінарного проступку
прокурора.

Прізвище, ім’я,
по батькові прокурора, щодо якого надійшла скарга (заява), не підлягають оприлюдненню
до моменту прийняття рішення у справі.

Відкриття дисциплінарного
провадження та проведення перевірки скарги (заяви)

Секретаріат Кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії прокурорів у день надходження скарги (заяви) реєструє її та за допомогою
автоматизованої системи визначає члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів
для вирішення питання щодо відкриття дисциплінарного провадження.

Член Кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії прокурорів своїм вмотивованим рішенням відмовляє у відкритті дисциплінарного
провадження, якщо:

1) скарга (заява)
не містить конкретних відомостей про наявність ознак дисциплінарного проступку прокурора;

2) скарга (заява)
є анонімною;

3) скарга (заява)
подана з підстав, не визначених статтею 43 ЗУ «Про прокуратуру»;

4) з прокурором,
стосовно якого надійшла скарга (заява), припинено правовідносини у випадках, передбачених
статтею 51 ЗУ «Про прокуратуру»;

5) дисциплінарний
проступок, про який зазначено у скарзі (заяві), вже був предметом перевірки і щодо
нього Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів прийняла рішення, яке не скасовано
в установленому законом порядку.

За відсутності
підстав, передбачених частиною другою цієї статті, член Кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії прокурорів приймає рішення про відкриття дисциплінарного провадження щодо
прокурора.

Після відкриття
дисциплінарного провадження член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів
проводить перевірку в межах обставин, повідомлених у скарзі (заяві). У разі виявлення
під час перевірки інших обставин, що можуть бути підставою для притягнення прокурора
до дисциплінарної відповідальності, інформація про це включається у висновок члена
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів за результатами перевірки.

Член Кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії прокурорів має право звернутися до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
прокурорів із клопотанням про необхідність відсторонення прокурора від посади до
завершення дисциплінарного провадження.

Клопотання про
відсторонення прокурора від посади розглядається на найближчому засіданні Кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії прокурорів з дотриманням передбачених статтею 47 ЗУ «Про прокуратуру» гарантій
прокурора щодо повідомлення, участі у засіданні, залучення представника, надання
пояснень, висловлення заперечень, клопотань та відводів.

У разі прийняття
Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів рішення про наявність підстав
для відсторонення прокурора від посади копія цього рішення надсилається керівнику
органу прокуратури, в якому працює прокурор, стосовно якого прийнято таке рішення.

У разі якщо Кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія прокурорів прийняла рішення про наявність підстав для відсторонення від
посади прокурора, який обіймає адміністративну посаду, копія цього рішення у семиденний
строк надсилається Генеральному прокурору України, керівнику регіональної, місцевої
прокуратури відповідно до визначених цим Законом повноважень.

Керівник органу
прокуратури, в якому працює прокурор, Генеральний прокурор України зобов’язаний
невідкладно розглянути рішення про наявність підстав для відсторонення прокурора
від посади, за результатами якого може видати наказ про відсторонення прокурора
від посади до завершення дисциплінарного провадження. Копія наказу невідкладно вручається
прокурору, якого відсторонено від посади.

Під час здійснення
перевірки член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів має право ознайомлюватися
з документами, що стосуються предмета перевірки, отримувати їх копії, опитувати
прокурорів та інших осіб, яким відомі обставини вчинення діяння, що має ознаки дисциплінарного
проступку, отримувати за письмовим запитом від органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ, організацій
незалежно від форми власності та підпорядкування, громадян, громадських об’єднань
необхідну для проведення перевірки інформацію. Прокурор, стосовно якого здійснюється
дисциплінарне провадження, має право надавати пояснення або відмовитися від їх надання
стосовно себе.

Орган державної
влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники державних підприємств,
установ, організацій, яким надіслано запит члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
прокурорів, зобов’язані протягом десяти днів з дня його отримання надати відповідь
на запит і наявну в них інформацію. У разі необхідності строк для надання інформації
може бути продовжений до 30 днів, про що член Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
прокурорів повідомляє особу, яка направила клопотання про продовження строку для
надання інформації.

У разі ненадання
органом державної влади, органом місцевого самоврядування, їх посадовими особами,
керівниками державних підприємств, установ, організацій члену Кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії прокурорів запитуваної інформації він може звернутися з відповідним позовом
до суду в порядку, передбаченому законом.

Перевірка відомостей
про наявність підстав для притягнення прокурора до дисциплінарної відповідальності
проводиться у строк, який не перевищує двох місяців із дня реєстрації скарги (заяви),
а в разі неможливості завершення перевірки протягом цього строку він може бути продовжений
Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів, але не більш як на місяць.

До завершення
дисциплінарного провадження прокурор не може бути звільнений з посади прокурора
у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+