Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Предмет і завдання прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень


Предмет і завдання прокурорського нагляду за додержанням законів
при виконанні судових рішень у кримінальних справах та при застосуванні інших заходів
примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян

ЗУ «Про
прокуратуру» Стаття 26. Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень
у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру,
пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян

Прокурор, здійснюючи
нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах,
а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням
особистої свободи громадян, має право:

1) у будь-який
час за посвідченням, що підтверджує займану посаду, відвідувати місця тримання затриманих,
попереднього ув’язнення, установи, в яких засуджені відбувають покарання, установи,
де перебувають особи, щодо яких застосовані примусові заходи медичного або виховного
характеру, та будь-які інші місця, до яких доставлено осіб з метою складення протоколу
про адміністративне правопорушення чи в яких особи примусово тримаються згідно з
судовим рішенням або рішенням адміністративного органу;

2) опитувати
осіб, які перебувають у місцях, зазначених у пункті 1 цієї частини, з метою отримання
інформації про умови їх тримання та поводження з ними, ознайомлюватися з документами,
на підставі яких ці особи тримаються в таких місцях, засуджені або до них застосовано
заходи примусового характеру;

3) знайомитися
з матеріалами, отримувати їх копії, перевіряти законність наказів, розпоряджень,
інших актів відповідних органів і установ та в разі невідповідності законодавству
вимагати від посадових чи службових осіб їх скасування та усунення порушень закону,
до яких вони призвели, а також скасовувати незаконні акти індивідуальної дії;

4) вимагати від
посадових чи службових осіб надання пояснень щодо допущених порушень, а також вимагати
усунення порушень та причин і умов, що їм сприяли, притягнення винних до передбаченої
законом відповідальності;

5) знайомитися
з матеріалами виконавчого провадження щодо виконання судових рішень у кримінальних
справах, робити з них виписки, знімати копії та в установленому законом порядку
оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність державного виконавця;

6) вимагати від
керівників органів вищого рівня проведення перевірок підпорядкованих і підконтрольних
органів та установ попереднього ув’язнення, виконання покарань, застосування заходів
примусового характеру та перевірок інших місць, зазначених у пункті 1 цієї частини;

7) звертатися
до суду з позовом (заявою) у визначених законом випадках.

Прокурор здійснює
нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах,
а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням
особистої свободи громадян в органах та установах, шляхом проведення регулярних
перевірок, а також у зв’язку з необхідністю належного реагування на відомості про
можливі порушення законодавства, що містяться у скаргах, зверненнях чи будь-яких
інших джерелах. У межах реалізації зазначеної функції прокурор має право залучати
відповідних спеціалістів.

3. Прокурор зобов’язаний
негайно звільнити особу, яка незаконно (за відсутності відповідного судового рішення,
рішення адміністративного органу або іншого передбаченого законом документа чи після
закінчення передбаченого законом або таким рішенням строку) перебуває у місці тримання
затриманих, попереднього ув’язнення, обмеження чи позбавлення волі, установі для
виконання заходів примусового характеру, інших місцях, зазначених у пункті 1 частини
першої цієї статті.

4. Письмові вказівки
прокурора щодо додержання встановлених законодавством порядку та умов тримання осіб
у місцях, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, а також письмові вказівки
прокурора, надані іншим органам, що виконують судові рішення у кримінальних справах
та справах про адміністративні правопорушення, є обов’язковими і підлягають негайному
виконанню. 60.Предмет і поняття курсу «Прокуратура
України».

Під предметом прокурорського нагляду слід розуміти
сукупність правових явищ та правовідносин, які виникають в ході створення та функціонування
системи органів прокуратури в Україні.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+