Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Рада прокурорів України: формування і повноваження

  

  


 

Рада прокурорів України: формування і повноваження

У період між всеукраїнськими конференціями працівників прокуратури вищим органом прокурорського самоврядування є Рада прокурорів України.

До складу Ради
прокурорів України входять тринадцять осіб, з яких:

 • 2 представники
  (прокурори) від Генеральної прокуратури України;
 • 4 представники
  (прокурори) від регіональних прокуратур;
 • 5 представників
  (прокурорів) від місцевих прокуратур;
 • 2 представники
  (вчені), призначені з’їздом представників юридичних вищих навчальних закладів та
  наукових установ.

Рада прокурорів
України є повноважною за умови обрання не менше 9 членів.

Члени Ради прокурорів
України здійснюють свої повноваження на громадських засадах.

Прокурор, який
перебуває на адміністративній посаді чи є членом Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
прокурорів, не може одночасно бути членом Ради прокурорів України.

Строк повноважень
члена Ради прокурорів України становить п’ять років без права повторного обрання.

Члени Ради прокурорів
України обирають на засіданні Ради із свого складу голову Ради прокурорів України,
його заступника та секретаря.

Рада прокурорів
України у період між всеукраїнськими конференціями працівників прокуратури організовує
виконання рішень конференції, а також вирішує питання щодо скликання та проведення
всеукраїнської конференції працівників прокуратури. Повноваження та порядок роботи
Ради прокурорів України визначаються цим Законом та положенням про Раду прокурорів
України.

Рада прокурорів
України:

1) вносить рекомендації
про призначення та звільнення прокурорів з адміністративних посад у випадках, передбачених
цим Законом. У разі якщо Генеральний прокурор України не погоджується з рекомендованою
Радою прокурорів України кандидатурою і відмовляє у призначенні на посаду, він вносить
на розгляд Ради прокурорів України іншу кандидатуру;

2) організовує
впровадження заходів щодо забезпечення незалежності прокурорів, поліпшення стану
організаційного забезпечення діяльності прокуратур;

3) розглядає
питання правового захисту прокурорів, соціального захисту прокурорів та членів їхніх
сімей і приймає відповідні рішення з цих питань;

4) розглядає
звернення прокурорів та інші повідомлення про загрозу незалежності прокурорів, вживає
за наслідками розгляду відповідних заходів (повідомляє відповідні органи про підстави
для притягнення до кримінальної, дисциплінарної чи іншої відповідальності; ініціює
розгляд питання щодо вжиття заходів забезпечення безпеки прокурорів; оприлюднює
заяви від імені прокурорського корпусу про факти порушення незалежності прокурора;
звертається до міжнародних організацій з відповідними повідомленнями тощо);

5) розглядає
звернення щодо неналежного виконання прокурором, який обіймає адміністративну посаду,
посадових обов’язків, встановлених для відповідної адміністративної посади;

6) звертається
з пропозиціями про вирішення питань діяльності прокуратури до органів державної
влади та органів місцевого самоврядування;

7) здійснює контроль
за виконанням рішень органів прокурорського самоврядування;

8) здійснює інші
повноваження передбачені законодавством України.

  


  

 

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+