Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Співробітництво прокуратури України та прокуратур інших держав


Співробітництво прокуратури України та прокуратур інших держав
у боротьбі зі злочинністю

У сучасному суспільстві
йде процес інтернаціоналізації практично в усіх сферах життя, в тому числі і у злочинній
діяльності, яка набуває характеру організованої, що виходить за межі окремих держав.
Особливо це стосується тероризму, незаконного обігу наркотиків, зброї, навіть торгівлі
людьми. У таких умовах набуває значення об’єднання зусиль багатьох держав у боротьбі
з такими вкрай негативними явищами.

У Законі України
«Про прокуратуру» (ст. 26) сказано, що Генеральний прокурор України відповідно до
міжнародних угод про надання правової допомоги вирішує питання про порушення і розслідування
кримінальних справ, проведення дізнання, видачу злочинців або осіб, які підозрюються
у вчиненні злочинів, направлення повідомлень про наслідки кримінального переслідування,
а також інші передбачені такими угодами питання. Окрім того, Генеральний прокурор
і прокурори обласного рівня за наявності передбачених законом підстав дають санкції
на затримання і видворення в примусовому порядку іноземного громадянина або особи
без громадянства за межі України (ст. 27 Закону України «Про прокуратуру»).

В Україні діє
понад 30 законів і нормативних актів Генерального прокурора щодо міжнародного співробітництва
(накази, інструкції, угоди, меморандуми, протоколи тощо). Це передусім угоди про
правову допомогу і співробітництво Генеральної прокуратури України з прокуратурами
інших держав, в основному з колишнього СРСР. Генеральна прокуратура склала також
відповідні меморандуми про співробітництво з певних питань з юридичними установами
Австралії, Канади, США, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Італійської
Республіки; протоколи про наміри з прокуратурами Литовської, Латвійської, Естонської
Республік. Діють і інші міжнародні акти, що мають відношення до організації і діяльності
органів прокуратури України.

Враховуючи розширення
міжнародних зв’язків у галузі правової допомоги і їхній вплив на стан і ефективність
слідчо-прокурорської діяльності, Генеральний прокурор України видав наказ № 8 від
28 жовтня 2002 року «Про організацію роботи органів прокуратури України в галузі
міжнародного співробітництва і правової допомоги», спрямований на забезпечення дотримання
в діяльності підлеглих прокуратур і відповідних їх підрозділів вимог міжнародних
договорів. Особливу увагу звернуто на направлення міжнародних доручень, виконання
міжнародних запитів, на екстрадицію, кримінальне переслідування, недопущення порушень
прав і свобод людини і громадянина тощо. Контрольна і організаційна діяльність в
галузі міжнародного співробітництва наказом покладена на міжнародне правове управління
Генеральної прокуратури України.

Міжнародна практика
співробітництва прокуратур у боротьбі зі злочинністю впровадила такі форми міжнародної
взаємодії, як: надання відповідної правової допомоги; укладення і реалізація міжнародних
договорів і угод з боротьби зі злочинністю, зокрема з транснаціональною; виконання
рішень іноземних правоохоронних органів; обмін інформацією, що являє взаємний інтерес;
проведення спільних наукових досліджень з проблем боротьби зі злочинністю, а також
науково – практичних конференцій, семінарів; обмін відповідним досвідом; взаємообмін
у підвищенні кваліфікації, перепідготовці кадрів; консультативна взаємодопомога
тощо.

Міжнародне співробітництво
прокуратур відбувається і через використання можливостей Інтерполу, який є надійним
органом з обліку транснаціональних злочинів і осіб, що їх вчинили, та головним координатором
міжнародного розшуку злочинців. Органи прокуратури України можуть користуватися
банком даних про осіб, факти, предмети й документи, накопичені на підставі інформації,
що отримана в процесі міжнародного поліцейського співробітництва.

Органи прокуратури
згідно з міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною
Радою України, та кримінальним процесуальним законодавством України здійснюють співробітництво
з компетентними органами інших держав з питань проведення процесуальних дій при
розслідуванні кримінальних правопорушень, видачі осіб, які їх вчинили, перейнятті
кримінального провадження та з інших питань, передбачених такими договорами. У разі
відсутності міжнародного договору України співробітництво у цій сфері здійснюється
органами прокуратури України на підставі взаємних письмових гарантій.

Співробітництво
органів прокуратури з компетентними органами інших держав не може здійснюватися
всупереч конституційним гарантіям України та її договірним зобов’язанням щодо прав
людини.

У випадках, передбачених
законодавством, Генеральна прокуратура України є центральним органом, відповідальним
за виконання міжнародних договорів України.

Якщо міжнародним
договором України передбачено безпосередній порядок співробітництва під час кримінального
провадження, регіональні прокуратури здійснюють таке співробітництво у межах своєї
компетенції.

Генеральна прокуратура
України в порядку, передбаченому Законом України “Про міжнародні договори України”,
бере участь у підготовці міжнародних договорів України щодо співробітництва у сфері
кримінального судочинства, укладає міжвідомчі міжнародні договори України про співробітництво
з питань діяльності прокуратури з відповідними державними органами іноземних держав
і міжнародними організаціями, до компетенції яких належать питання, що регулюються
договорами.

Пропозиції щодо
укладення Генеральною прокуратурою України міжнародних договорів України міжвідомчого
характеру погоджуються з Міністерством закордонних справ України.

Рішення про проведення
переговорів і підписання міжвідомчих міжнародних договорів, що укладаються Генеральною
прокуратурою України, у тому числі щодо надання повноважень на здійснення таких
дій, приймається Генеральним прокурором України. Ведення переговорів щодо підготовки
тексту міжвідомчого міжнародного договору України, його укладення, встановлення
його автентичності або підписання такого міжвідомчого міжнародного договору України
здійснюється лише уповноваженими на те особами.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+