Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Строки та прядок розгляду скарг і заяв в органах прокуратури

Строки та прядок розгляду скарг і заяв в органах прокуратури

Розгляд звернень
та особистий прийом в органах прокуратури здійснюється відповідно до Конституції
України, Законів України “Про звернення громадян”, “Про
прокуратуру”, “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини”,
“Про статус народного депутата України”, “Про статус депутатів місцевих
рад”, “Про Регламент Верховної Ради України”, “Про комітети
Верховної Ради України”, інших законодавчих актів України.

Розгляд звернень
в органах прокуратури здійснюється на принципах:

 • законності
  (в межах повноважень та у спосіб, визначений Конституцією України та іншими нормативно-правовими
  актами);
 • об’єктивності
  (з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення);
 • незалежності
  (незалежності прокурора від будь-якого незаконного впливу, тиску, втручання під
  час розгляду звернень);
 • неупередженості
  (недопущення впливу негативної, заздалегідь сформованої думки на прийняття рішення);
 • своєчасності
  (з дотриманням строків розгляду звернень відповідно до вимог чинного законодавства);
 • добросовісності
  (сумлінної та чесної поведінки при розгляді звернень);
 • превентивності
  (недопущення надходження повторних звернень з аналогічних питань, з яких уже прийнято
  рішення та надано відповідь заявнику);
 • недопущення
  дискримінації за будь-якими ознаками;
 • заборони переслідувань
  за подання звернень.

Попередній розгляд
звернень

Звернення може
бути усним (записаним на особистому прийомі службовою особою) чи письмовим, надісланим
поштою або переданим громадянином до відповідної прокуратури особисто чи через уповноважену
ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до вимог чинного законодавства.
У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина,
викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, прохання чи вимоги. Письмове
звернення має бути підписано заявником (колективне – заявниками) із зазначенням
дати.

Письмове звернення
без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке,
з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Анонімні заяви
та повідомлення про кримінальні правопорушення розглядаються у порядку, визначеному
Кримінальним процесуальним кодексом України.

Розгляд звернень

Звернення, у
яких порушуються питання, що не належать до повноважень органів прокуратури, в термін
не більше п’яти днів працівниками управління організації прийому громадян та розгляду
звернень Генеральної прокуратури України, галузевих підрозділів прокуратур обласного
рівня, міськими, районними, міжрайонними прокурорами та їх заступниками надсилаються
за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється громадянин,
який подав звернення.

При цьому заявнику
обов’язково роз’яснюється компетенція органів прокуратури та право звернення до
суду. За необхідності автору звернення надається роз’яснення контрольних функцій
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, органів влади та місцевого
самоврядування, уповноважених вжити відповідних заходів. Забороняється направляти
скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких
оскаржуються.

Звернення може
бути залишено без розгляду якщо:

 • воно не містить
  даних про прізвище та місце проживання автора або з якого неможливо встановити авторство
  (анонімне звернення);
 • порушено строк
  його подання, встановлений статтею 17 Закону України “Про звернення громадян”;
 • у зверненні не
  викладено суті порушеного питання або воно не містить даних, необхідних для прийняття
  обґрунтованого рішення;
 • звернення надійшло
  від особи, визнаної недієздатною;
 • воно подано в
  інтересах іншої особи без оформленого у встановленому законом порядку доручення
  прийнято рішення про припинення розгляду.

Рішення про залишення
звернення без розгляду приймається керівником самостійного структурного підрозділу
Генеральної прокуратури України або його першим заступником, прокурорами обласного
рівня або їх заступниками, міськими, районними, міжрайонними та прирівняними до
них прокурорами за рапортом виконавця або не пізніше десяти днів від дня надходження
воно повертається заявникові з відповідним роз’ясненням.

Вирішення звернень

З метою забезпечення
повного, оперативного і неупередженого розгляду порушених у зверненнях питань Генеральним
прокурором України, його першим заступником та заступниками, керівниками самостійних
структурних підрозділів Генеральної прокуратури України (їх заступниками) визначається
порядок їх розгляду.

У Генеральній
прокуратурі України порядок розгляду скарг на рішення прокурорів обласного рівня
визначається керівниками самостійних структурних підрозділів або їх заступниками.

У прокуратурах
обласного рівня звернення, направлені Генеральною прокуратурою України, перевіряються
в порядку, визначеному їх керівниками.

Звернення про
порушення закону, що не отримали належної оцінки територіальними правоохоронними
органами або органами прокуратури, перевіряються, як правило, з виїздом на місце.

Направлення звернень
прокурорам, що не мають повноважень на їх розгляд або дії яких оскаржуються, забороняється.

Не допускається
прийняття рішень у зверненнях за висновками підпорядкованих прокурорів, чиї дії
оскаржуються.

Остаточне рішення
за такими зверненнями приймається тим прокурором, яким надавалося доручення.

За результатами
розгляду звернення може бути прийнято одне з таких рішень:

Задоволеновжито заходів до повного або часткового поновлення прав
і законних інтересів заявника. Не може вважатися задоволеним звернення, рішення
за яким прийнято не за вимогами громадянина, а за результатами виявлених недоліків
або порушень закону.

Відмовлено у
задоволенні
(відхилено) – вимоги заявника,
викладені у зверненні, визнані необґрунтованими.

Роз’яснено – надано роз’яснення щодо компетенції органів прокуратури
та з питань правового характеру.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+