Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Суть і завдання представництва прокурором інтересів громадянина або держави в суді


Суть і завдання представництва прокурором інтересів громадянина
або держави в суді та можливі негативні наслідки прийнятих з цього приводу рішень

Представництво
прокурором інтересів громадянина або держави в суді полягає у здійсненні процесуальних
та інших дій, спрямованих на захист інтересів громадянина або держави, у випадках
та порядку, встановлених законом.

Прокурор здійснює
представництво в суді інтересів громадянина (громадянина України, іноземця або особи
без громадянства) у випадках, якщо така особа не спроможна самостійно захистити
свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження через
недосягнення повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність, а законні представники
або органи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси такої
особи, не здійснюють або неналежним чином здійснюють її захист.

Наявність таких
обставин обґрунтовується прокурором у порядку, передбаченому частиною четвертою
цієї статті.

Прокурор здійснює
представництво в суді законних інтересів держави у разі порушення або загрози порушення
інтересів держави, якщо захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює
орган державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб’єкт владних повноважень,
до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності
такого органу.

Наявність таких
обставин обґрунтовується прокурором у порядку, передбаченому частиною четвертою
цієї статті.

Не допускається
здійснення прокурором представництва в суді інтересів держави в особі державних
компаній, а також у правовідносинах, пов’язаних із виборчим процесом, проведенням
референдумів, діяльністю Верховної Ради України, Президента України, створенням
та діяльністю засобів масової інформації, а також політичних партій, релігійних
організацій, організацій, що здійснюють професійне самоврядування, та інших громадських
об’єднань. Представництво в суді інтересів держави в особі Кабінету Міністрів України
та Національного банку України може здійснюватися прокурором Генеральної прокуратури
України або регіональної прокуратури виключно за письмовою вказівкою чи наказом
Генерального прокурора України або його першого заступника чи заступника відповідно
до компетенції.

Наявність підстав
для представництва має бути обґрунтована прокурором у суді.

Прокурор здійснює
представництво інтересів громадянина або держави в суді виключно після підтвердження
судом підстав для представництва.

Прокурор має
право
:

1) витребовувати
за письмовим запитом, ознайомлюватися та безоплатно отримувати копії документів
і матеріалів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, військових
частин, державних та комунальних підприємств, установ і організацій, органів Пенсійного
фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування,
що знаходяться у цих суб’єктів, у порядку, визначеному законом;

2) отримувати
від посадових та службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
військових частин, державних та комунальних підприємств, установ та організацій,
органів Пенсійного фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального
страхування усні або письмові пояснення. Отримання пояснень від інших осіб можливе
виключно за їхньою згодою.

Під час здійснення
представництва інтересів громадянина або держави у суді прокурор має право
в порядку,
передбаченому процесуальним законом та законом, що регулює виконавче провадження:

1) звертатися
до суду з позовом (заявою, поданням);

2) вступати у
справу, порушену за позовом (заявою, поданням) іншої особи, на будь-якому етапі
судового провадження;

3) ініціювати
перегляд судових рішень, у тому числі у справі, порушеній за позовом (заявою, поданням)
іншої особи;

4) брати участь
у розгляді справи;

5) подавати цивільний
позов під час кримінального провадження у випадках та порядку, визначених кримінальним
процесуальним законом;

6) брати участь у виконавчому
провадженні при виконанні рішень у справі, в якій прокурором здійснювалося представництво
інтересів громадянина або держави в суді.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+