Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Форми реагування прокурора на виявлені порушення законів при виконанні судових рішень


Форми реагування прокурора на виявлені порушення законів при
виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших
заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян

Здійснюючи нагляд
за недопущенням будь-яких незаконних та безпідставних обмежень, гарантованих Конституцією
та іншими законами України, прав і свободи громадян, а також поновлення і недопущення
їх порушень в подальшому, прокурор повинен мати достатні повноваження. Так О. Р.
Михайленко достатність їх визначає таким чином:

1) проводити
відповідні перевірки;

2) входити безперешкодно
в усі приміщення, де можуть утримуватись особи, до яких застосовані заходи примусу
і які обмежені у свободі;

3) опротестовувати
і в разі необхідності зупиняти виконання незаконних і необґрунтованих рішень про
адміністративні арешти, застосування примусового лікування та інших примусових заходів,
які пов’язані з обмеженням особистої свободи громадян і які приймаються в судовому
порядку;

4) звільняти
з місць тримання тих осіб, щодо яких відсутня постанова судді про застосування адміністративного
арешту або інші законні документи;

5) негайно припиняти
незаконне і необґрунтоване застосування до громадян спеціальних засобів і в примусу
( наручників, гамівної сорочки, та інших засобів) зв’язування тощо;

6) давати обов’язкові
вказівки про повернення громадянам вилучених у них документів, транспортних засобів,
про скасування рішень щодо обмеження права громадян вільно пересуватися на території
України і мати доступ до відповідних об’єктів, особливо тоді, коли останні є власністю
особи;

7) давати санкції
(згоду) на здійснення примусових дій, пов’язаних з обмеженням особистої свободи
громадян (поміщення до приймальника-розподільника, затримання і видворення іноземного
громадянина або особи без громадянства за межі України, привід осіб, хворих на СНІД,
венеричні захворювання, а також громадян, які ухиляються від призову на військову
службу тощо).


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+