Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Виміри влади


Виміри влади

Влада у трьох вимірах Підхід Лукеса

Плюралістична
модель (одновимірна)

Метод: біхевіористський.

Зосереджується на аналізі:

а) поведінки;

б) прийняття рішень;

в) ключових питань;

г) спостережуваних і відкритих
конфліктів;

Модель
неприйняття рішень (двовимірна)

Метод: критичний
біхевіористський.

Зосереджується на аналізі:

а) прийняття рішень і
неприйняття рішень;

б) проблем і потенційних
проблем;

в) очевидних прихованих і
відкритих конфліктів;

г) суб’єктивних інтересів, що
виявляються в політичних уподобаннях і невдоволеннях

Модель
Лукеса (тривимірна)

Метод:
радикально-антибіхевіористський.

Зосереджується на аналізі:

а) контролю над рішеннями й
порядком денним, але не обов’язково через самі рішення,

б) проблем і потенційних
проблем;

в) спостережуваних і прихованих
конфліктів;

г) суб’єктивних реальних
інтересів.

 

Виміри влади


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+