Поиск по сайту

Особливості розслідування вимагань, пов’язаних з викраденням певної особи


Особливості розслідування вимагань, пов’язаних з викраденням певної особи


Найбільш витончені способи вчинення цього виду злочину є характерними для діяльності організованих злочинних груп, коли вимагають величезні суми грошей або значні цінності, потерпілих викрадають, а їхніх близьких беруть в заручники, зав'язують корумповані зв'язки з працівниками правоохорон­них органів, органів влади та управління.

Початковий етап розслідування викрадення людини

Слідчі ситуації, які виникають при розслідуванні викрадення людини, відрізняються різноманітністю, але стійка повторюваність деяких із чинників дає можливість типізувати їх. Можна виділити наступні типові слідчі ситуації:

1) має місце викрадення людини, слідство має у своєму розпорядженні досить повні дані про обставини вчинення злочину і про особу, яка його вчинила, злочинця затримано після вчинення злочину по «гарячих слідах»

2) має місце викрадення людини, слідчий володіє даними про обставини вчинення злочину і про особу, яка його вчинила, але місце перебування останньої не встановлене

3) має місце викрадення людини, але відсутні відомості про особу, яка його вчинила

4) слідчий володіє даними про обставини вчинення злочину і про особу, яка його вчинила, але відсутні дані про місце перебування викраденої людини

5) слідчий володіє даними про особу, яка вчинила злочин, встановлено місце перебування викраденої людини.

Розглянуті слідчі ситуації зумовлюють особливості тактичних (проміжних) завдань розслідування та черговість проведення слідчих дій, оперативно-розшукових та організаційних заходів.

При розслідуванні викрадення людини можна виділити кілька загальних слідчих версій, що висуваються на початковому етапі розслідування викрадення людини:

1) має місце викрадення людини

2) має місце інсценування викрадення людини

3) стосовно викраденої особи вчинено інший злочин Наведено підстави для висунення зазначених версій. У роботі зроблено спробу вдосконалити систему окремих версій, пов’язаних із припущеннями щодо окремих обставин вчинення викрадення людини.

Особливості початкового етапу розслідування, зумовлені нетрадиційним порядком проведення слідчих дій, а саме відсутністю місця події на початковому етапі розслідування, невизначеністю інформації щодо зникнення особи.

Слідчі дії, характерні для початкового етапу розслідування: допит, огляд місця події, обшук, відтворення обстановки і обставин події, пред’явлення для впізнання, призначення судових експертиз. Аналіз літературних джерел та вивчених кримінальних справ свідчить, що місцем події при вчиненні викрадення людини є:

а) місце захоплення (викрадення) потерпілого;

б) місце його подальшого утримання.

Встановлення групового характеру вчинення викрадення людини є важливим діагностичним завданням огляду місця події, що впливає на дії слідчого, визначення оперативно-розшукових заходів, слідчих дій, тактичних операцій.

Важливою слідчою дією при розслідуванні викрадення людини є допит.

Поряд зі слідчими діями повинні проводитися оперативно-розшукові заходи. Велике значення має взаємодія слідчого з оперативними працівниками. Оперативно-розшукові заходи мають бути спрямовані на встановлення місця насильницького утримання викраденого і виявлення злочинців.


Статистика
0  
Всього матеріалів 4382
0  
Всього коментарів 22
2  
Користувачів 1687
Обновления new
  • Представление доказательств в гражданском процессе
  • Стороны и другие участники дела подают доказательства по делу непосредственно в суд. Истец  лица, которым законом предоставлено право обращаться в
  • Основания освобождения от доказывания в гражданском процессе
  • Обстоятельства, которые признаются участниками дела, не подлежат доказыванию, если суд не имеет обоснованного сомнения в достоверности этих
  • Обязанность доказывания и представления доказательств в гражданском процессе
  • Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих требований или возражений, кроме случаев,
  • Достаточность доказательств в гражданском процессе
  • Достаточны доказательства, в своей совокупности позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящие в предмет доказывания.
  • Допустимость доказательств в гражданском процессе
  • В Конституции Украины содержатся определенные нормы, гарантирующие получение доказательств с соблюдением законодательства Украины. Так, статья 31
Информация