Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

26. Бжезінський та його стратегії

Бжезінський та його стратегії щодо американського панування в Євразії

Одним з основних авторів концепції «Нового світового порядку» є З. Бжезинський.

Бжезинський оцінює США як першого в світі повноцінного гегемона, оскільки тільки США за всю історію змогло здійснити гегемонію над Європою.

Протягом всієї світової імперіалістичної історії ні для однієї з європейських держав виявилося неможливим підкорити всі інші європейські держави, хоча такі спроби робилися. Тому, зауважує Бжезинський, жодна із західноєвропейських метрополій не може називатися світовою державою. «Навіть Великобританія не була справжньою світовою державою. Вона не контролювала Європу, а лише підтримувала в ній рівновагу сил». І тільки США, як намагається довести цей відомий американський геополітик, контролюючи не тільки всі світові океани і моря, але і Західну Європу, стали першою справжньою світовою державою. Тепер же, після «холодної війни», завдання США полягає в контролі над всією Євразією як ключовою геополітичною ареною.

В опублікованій в 1998 році книзі «Велика шахматна дошка. Панування Америки і її геостратегічні імперативи » Бжезинський висуває геостратегічну доктрину, розкриває основні контури майбутнього світу і нову формулу американської гегемонії в ній.

На думку автора, в ХХІ столітті основне геополітичне питання знову буде зведене до боротьби Атлантичного і Континентального блоків за панування над Євразією.

Він вважає, що в новому тисячолітті єдиною наддержавою, здатною мати претензії на роль світової гегемонії можуть бути тільки США. Він вказує на три основні причини цього:

по-перше, США, в повному розумінні цього слова, дійсно є єдиною в світі наддержавою;

по-друге, США є країною, яка перевершує за всіма показниками всі інші держави у світовому масштабі;

по-третє, Євразія, котра вважається центральною ареною світу, фактично знаходиться під впливом неєвразійских наддержав (мається на увазі США і Європейський Союз).

Для США настав час виробити і застосовувати комплексну, всеосяжну та довгострокову геостратегію по відношенню до всієї Євразії. Ця необхідність випливає з взаємодії двох фундаментальних реальностей: Америка в даний час є єдиною супердержавою, а Євразія – центральною ареною світу. Отже, зміна у співвідношенні сил на Євразійському континенті буде мати вирішальне значення для світового верховенства Америки, а також для її історичної спадщини.

Американська світова першість унікальна за своїми масштабами і характером. Основним геополітичним проявом американської гегемонії виступає безпрецедентна роль Америки на Євразійському континенті, де до цих пір виникали і всі претенденти на світову могутність. Америка в даний час виступає в ролі арбітра для Євразії, причому немає жодної великої євразійської проблеми, яка б розв’язувалась без участі Америки або врозріз з інтересами Америки.

Згідно геостратегії Бжезинського, Сполучені Штати повинні не допускати посилення на континенті будь-якої великої держави, маневруючи між кількома відносно сильними центрами, але обов’язково більш слабкими в порівнянні з Сполученими Штатами, як окремо, так і разом узятими.

 

План «Анаконда» та битва за «глобальні» цінності під час «холодної війни». Сучасні версії щодо закінчення «холодної війни»

План «анаконди», вперше був застосований американським генералом Мак-Клелланом в період Громадянської війни в США (1861-1865). Цей план полягає в блокуванні ворожих територій з моря і по берегових лініях, що призводить поступово до стратегічного виснаження і економічного придушення противника. Строго кажучи, відбувається боротьба з економічними центрами, а не з арміями. На планетарному рівні це означало, по-перше, ізоляцію континентальної частини умовного противника від морських берегів, по-друге, недопущення утворення коаліцій держав з тією ж метою.

Західні цінності – це ринок, ліберал-демократія, індивідуалізм, права людини і т.д.

Східні цінності – колективізм, традиціоналізм, соборність, патерналізм і т.д.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+