Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

43. Становлення та реалізація концепції ісламського економічного порядку


Становлення та реалізація концепції ісламського економічного порядку

Початок дискусій про те, як може поєднуватися доктрина Ісламу з практичними моделями економіки, належить до кінця 50-х-початку 60-х рр.. З кінця 70-х рр.. концепція ісламської економіки розвивається у взаємозалежності з проектами господарських перетворень в усьому мусульманському світі. І якщо до цього часу мусульманські вчені орієнтувались на західні економічні моделі, то сімдесяті роки характеризуються поверненням до ісламських цінностей. У 80-і рр.. Іран, Пакистан, Судан зробили спроби реалізації ісламських ідей на практиці (у тому числі шляхом ісламізації економіки). У розробці моделі мусульманської економіки брали участь теологи з Пакистану, Єгипту, Саудівської Аравії. Спроби створення ісламської економіки або її окремих елементів робилися в рамках Організації Ісламської конференції (ОІК), а також на неурядовій основі.

Іслам зацікавлений у створенні сильної і розвиненої економіки. Процвітання максимально більшого числа людей, соціальну захищеність можна забезпечити тільки в економічно стабільній державі. Концепція ісламського економічного порядку в стислому вигляді містяться в Загальній ісламській декларації прав людини (ст. 15):

1) у своїй господарській діяльності всі люди мають право користуватися природними багатствами. Це блага, даровані Аллахом в інтересах усього людства;

2) всі люди мають право добувати засоби до існування відповідно до Закону (шаріатом);

3) кожна людина має право власності, якою володіє індивідуально або спільно з іншими особами;

4) бідняки мають право на певну частину власності багатих, встановлену «закятом» і виділяється відповідно до Закону;

5) всі засоби виробництва повинні використовуватися в інтересах всієї громади (умми), забороняється не приймати їх в розрахунок або погано ними розпоряджатися;

6) для забезпечення розвитку збалансованої економіки та захисту суспільства від експлуатації ісламський Закон забороняє монополії, надмірно обмежувальну комерційну діяльність, лихварство, використання примусових заходів при укладанні угод і публікацію брехливої реклами;

7) у суспільстві дозволені всі види економічної діяльності, якщо вони не приносять шкоди інтересам громади (умми) і не порушують ісламські закони і цінності.

Основні правила ісламської концепції економіки:

– Право володіння в Ісламі носить обмежений характер і виконує, по суті, соціальну функцію. Все майно належить Аллаху, і право індивідуума зводиться до права на використання;

– Кожен мусульманин повинен працювати, щоб забезпечити своє існування. Тому будь-яка форма прибутку без особистого внеску у вигляді роботи або ризику заборонена.

– Гроші виконують лише функцію обміну;

– Матеріальні та духовні блага супроводжують один одного. Матеріальні блага – це споживання товарів і послуг, а духовні – це розпорядження Корану, наприклад, про подачу милостині і прояві солідарності з бідними людьми. Збільшення матеріальних благ за рахунок духовних суперечить духу Ісламу.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+