Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Запровадження нової економічної політики в Україні та її особливості

Запровадження нової економічної політики в Україні та її особливості

Намагаючись не допустити втрати своєї влади, більшовицьке керівництво змушене було вдатися до інших методів подолання кризи. Відмова від політики «воєнного комунізму» пов’язана з рішенням X з’їзду РКП(б) у березні 1921 р. про заміну продрозкладки продовольчим податком, розмір якого був удвічі менший за продрозкладку і заздалегідь був відомий селянам. Після здачі продовольчого податку селяни отримували право розпоряджатися надлишками своєї продукції. Заміна продрозкладки стала першим кроком нової економічної політики (НЕПу).

У промисловості почалася здача в оренду націоналізованих дрібних і середніх підприємств їх колишнім власникам. Була проведена децентралізація управління промисловістю (замість главків підприємства об’єднувались в трести, яким надали господарську самостійність). Багато підприємств були переведені на господарський розрахунок, тобто їх діяльність мала на меті отримання прибутку. Скасовувалась загальна трудова повинність, створювався ринок робочої сили. Було здійснено перехід від зрівняльної заробітної плати до заробітної плати, що залежала від результатів праці.

Була дозволена торгівля, яка замінила притаманний «воєнному комунізму» простий товарообмін. У великих містах почали діяти торгові біржі. В економіку активно залучались іноземні інвестиції у формі концесій. 1924 р. внаслідок грошової реформи в обіг була введена конвертована валюта — червонець, який дорівнював 10 золотим карбованцям. Джерелом постійного поповнення держбюджету стали податки. В Україні НЕП був упроваджений пізніше — з 1922 р. і його введення було ускладнене значними труднощами, більшими, ніж у районах Росії. Затримало введення НЕПу те, що у 1921 р. в українських селян залишався борг з продрозкладки за 1920 р., який був перенесений на наступний.

Однак у цілому НЕП створив сприятливі умови для організації господарства на принципах ринкової системи і це сприяло пожвавленню і швидкій відбудові економіки. Вже у 1925/26 господарському році Україна в цілому досягла до воєнного рівня промислового виробництва. Ще успішніше розвивалось сільське господарство, яке базувалося в роки НЕПу на одноосібних селянських господарствах. 1927 р. оброблялося на 10 % більше землі, ніж 1913 р. В умовах НЕПу знову був відроджений прошарок підприємців, торговців та інших представників буржуазії, що легально здійснював свою економічну діяльність.

Хоча НЕП виявився цілком життєздатним, в уяві більшовиків така політика не мала подальшої перспективи. Для них вона була нічим іншим, як тимчасовим відступом перед капіталізмом, за яким розпочнеться новий наступ.

Основні заходи
НЕПу

Сільське господарство

 • скасування продрозкладки,
  введення продподатку;
 • дозвіл на оренду землі;
 • дозвіл використовувати
  найману працю;
 • розвиток різних форм
  кооперації;
 • скасування кругової поруки

Промисловість

 • продаж у приватну власність
  дрібних та частини середніх підприємств;
 • дозвіл на оренду та
  використання найманої праці;
 • об’єднання великих
  підприємств у трести та переведення їх на госпрозрахунок;
 • скасування загальної
  трудової повинності;
 • перехід від зрівняльної до
  відрядної зарплатні;
 • дозвіл на створення
  концесій

Фінанси і торгівля

 • поновлення вільної
  торгівлі;
 • введення державних податків, платні за транспорт, комунальні послуги;
 • випуск конвертованого
  червонця; поступове вилучення старих грошових знаків

Особливості НЕПу
в Україні:

 1. НЕП в Україні був
  запроваджений пізніше, ніж у Росії (у 1922 р.);
 2. висока ставка
  продподатку;
 3. застосування
  репресивних заходів при вилученні продподатку;
 4. введення НЕПу в
  умовах голоду 1921-1923 рр., що відсунуло нормалізацію становища в сільській
  місцевості на рік-півтора;
 5. широка підтримка
  українським населенням заходів НЕПу.
Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+