Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Історія України (Шпаргалки)

Предмет та завдання курсу «Історія України»

Утворення староруської ранньофеодальної держави — Київська Русь

Характеристика суспільного ладу Київської Русі

Органи влади та управління Київської Русі

Руська Правда, їх характеристика і значення

Хрещення Русі

“Русь” та “Україна”

Причини феодальної роздробленості Київської Русі

Галицько-Волинське князівство

Характеристика суспільного ладу Галицько-Волинського князівства

Характеристика державного ладу Галицько-Волинського князівства

Монголо-татарська навала

Захоплення Західної Русі польськими та угорськими завойовниками

Українські землі у складі Великого князівства Литовського

Кревська унія

Віленсько-Радомська унія

Городельська унія

Статути Великого князівства Литовського

Магдебурзьке право на українських землях

Характеристика і типи міст на українських землях у ХІV – першої половини ХVІІ ст.

Люблінська унія 1569 р., її зміст та значення

Акти про закріпачення українського селянства в ХVІ ст.

Українські землі у складі Речі Посполитої

Правове становище українських земель в складі Речі Посполитої обох народів

Характеристика органів влади та управління в Речі Посполитій

Характеристика суспільного ладу Речі Посполитої

Артикули Генріха Валуа 1573 р.

«Устава на волоки» – земельна реформа Сигізмунда ІІ Августа, прийняття, зміст, значення та наслідки для українського населення

Виникнення козацтва

Політико-соціальний і військовий устрій Січі

Утворення реєстрового козацтва та його правове становище

Козацькі повстання в першій половині ХVІІ ст.

Ординація Війська Запорізького реєстрового 1638 р. та її наслідки для козацтва

Берестейська унія 1596 р.

Причини національно-визвольної війни українського народу 1648–1657 рр.

Відродження української державності в роки Визвольної війни 1648–1657 рр.

Зборівський мирний договір — черговий етап української державності

Білоцерківська мирна угода: причини укладення, її зміст і значення

Переяславська рада 8 січня 1654 р.

«Березневі» статті 1654 р. та їх історичне значення

Причини приєднання України-Гетьманщини до Московської держави

Гадяцький договір

«Переяславські» гетьманські статті: причини появи та характеристика

«Батуринські» гетьманські статті

«Московські» гетьманські статті

Андрусівська угода та розчленування України-Гетьманщини

«Глухівські» гетьманські статті

Утворення Слобідської України

Конституція Пилипа Орлика 1710 р.: загальна характеристика і значення

Перша Малоросійська колегія її компетенція і значення

Суспільний устрій України-Гетьманщини у др. половині ХVІІ–ХVІІІ ст.

Скасування гетьманства в Україні

Друга Малоросійська колегія, її компетенція і значення

Причини і характер урізання політичної автономії України

Коліївщина

Поділи Речі Посполитої і входження Правобережної України до складу Російської імперії

Утворення Кирило-Мефодіївського братства

Т.Г. Шевченко (“Кобзар”)

Правове становище західноукраїнських земель у складі Австро-Угорщини

Становище західноукраїнських земель у складі Австро-Угорщини

Розвиток освіти в Україні ХІХ ст.

Головна Руська Рада

Створення та діяльність Галицького крайового сейму

Ліквідація кріпосного права в Російській імперії, причини і наслідки

Характеристика суспільно-політичного устрою в Україні в перш. пол. ХІХ ст.

Проведення буржуазно-демократичних реформ в Україні у др. половині ХІХ ст.

Формування перших українських партій на західноукраїнських землях

Столипінська аграрна реформа в Україні та її наслідки

Причини Першої світової війни та її наслідки для України

Утворення Української Центральної Ради: її структура та компетенція

Перший Універсал Української Центральної Ради: причини появи, зміст і характеристика

Генеральний Секретаріат його склад та повноваження

Третій універсал Української Центральної Ради: його аналіз і значення

Проголошення УНР: причини і наслідки

Конституція УНР 1918 р.

Прихід до влади П. Скоропадського

Перші конституційні акти П. Скоропадського: Грамота до всього українського народу

Органи державної влади та управління Української Держави

Причини падіння режиму П. Скоропадського

Явище Отаманщини в Україні, його причини і сутність

Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки, її внутрішня та зовнішня політика

Причини падіння ЗУНР

Встановлення влади Директорії. Відродження «другої» УНР

Акт злуки УНР і ЗУНР

Аграрна політика в УНР доби Директорії

Політика більшовиків в Україні у 1919 р. «Воєнний комунізм»

Конституція УСРР 1919 р.: особливості її прийняття та загальна характеристика

Причини поразки української національної революції

Голод в Україні 1921-1923 рр.

Входження України до складу СРСР

Запровадження нової економічної політики в Україні та її особливості

План ГОЕЛРО та будівництво Запорізької ГЕС

Запровадження державної програми «Лікнепу» в УСРР

Політика пацифікації на території Польщі «Б» та її наслідки для українців

Правове становище західноукраїнських земель у складі Румунії

Сталінська індустріалізація в Україні та її соціальні наслідки

Початок колективізації в українських селах

Суцільна колективізація в Україні

Голодомор 1932-1933 рр.

Укладення пакту Ріббентропа – Молотова та його наслідки

Входження західноукраїнських земель до складу СРСР

Характеристика загального становища УРСР на передодні Великої Вітчизняної війни

Початок Великої Вітчизняної війни та її основні етапи

Встановлення окупаційної влади на українських теренах

Звільнення УРСР від фашистських загарбників

Наслідки Великої Вітчизняної війни та початок відбудови економіки УРСР

Створення Організації Об’єднаних Націй і вступ до неї УРСР

Посилення боротьби з «українським буржуазним націоналізмом». Жданівські «ідеологічні чистки» в Україні

Операція «Вісла»

Обрання М.С. Хрущова Першим секретарем КПСС та його політична програма

Передача Кримської області до складу УРСР 19 лютого 1954 р. та завершення формування сучасної території України

Культура «Соцреалізму»

Запровадження політики «Перебудови» в СРСР, її сутність і наслідки

Загострення кризових явищ в економіці СРСР та запровадження приватної кооперації

Ухвалення Верховною Радою Декларації про державний суверенітет України 16 липня

Розвал СРСР та крах комуністичної ідеології

Проголошення Акту про незалежність України 24 серпня 1991 р.

Прийняття Конституції України 1996 р. та її характеристика

Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+