Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Типи соціальних систем


Типи соціальних систем

Соціальна система — цілісне утворення,
головним елементом якого є люди, їх зв’язки, взаємини та взаємодії, а також соціальні
інститути та організації, соціальні групи, спільноти, норми і цінності.

Соціальні системи можуть
бути представлені на двох основних рівнях – соцієтальному і соціальному.

Соцієтальний – означає розгляд суспільства як сукупності найбільш
складних і великих систем з розвиненими і розгалуженими соціальними структурами,
інститутами та організаціями.

Соціальний рівень характеризується взаємозв’язком явищ і
процесів у рамках конкретних соціальних структур – спільнот, інститутів, організацій.

За ступенем гомогенності соціальні системи можуть
бути гомогенними або гетерогенними.

Гомогенними називаються однорідні соціальні системи, елементи
яких володіють одними і тими ж або близькими властивостями. Такі системи не мають
глибоких відмінностей у своїй структурі. Прикладом гомогенної соціальної системи
може виступати студентство як соціальна група.

Гетерогенними називаються різнорідні соціальні системи, які
складаються з елементів із різними властивостями і структурами. Прикладом гомогенної
соціальної системи може служити будь-яке конкретне суспільство (російське, американське).

Соціальні системи можуть
відрізнятися за ступенем складності. Ступінь
складності залежить не від масштабів системи, не від її «величини», а від структури,
організації, характеру зв’язку елементів та інших факторів. Так, наприклад, особистість
є більш складною соціальною системою, ніж інші, набагато більш «великі» за розміром
соціальні системи.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+