Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Динаміка культури


Динаміка культури

Жодна культура не є
статичним утворенням – у ній все завжди знаходиться в русі, вся вона – постійно
триваючий нескінченний потік подій і процесів.

Динаміка
культури
– поняття, яке характеризує процеси змін в середині культури і у взаємодіях
культур, а також типової моделі взаємодії людей у суспільстві, яким притаманні такі
риси, як цілісність, наявність упорядкованих тенденцій і спрямований характер трансформації.

Динаміка культури є
відображенням здатності складних соціальних організмів адаптуватися до мінливих
зовнішніх і внутрішніх умов існування.

Важливе значення для
розуміння динаміки культури мають механізми її реалізації, під якими розуміють фактори,
конкретні умови і способи її здійснення. Серед факторів динаміки культури, які обумовлюють
її конкретний прояв та головні риси, виокремлюють фактор часу (тривалість); просторове
розміщення культурних форм
; взаємодію
різних культур
; антропогенні фактори (сфера взаємодії суспільства і природи; соціальні інститути і норми діяльності)
та інші.

Зміни в культурі за
тривалістю можуть бути поділені на три групи: макродинамічні, мікродинамічніі швидкоплинні. На цій підставі
виокремлюють історичну макродинаміку культури (тривалість процесів 100 і
більше років), мікродинаміку культури (від 25 до 100 років). Швидкоплинні зміни не спроможні закріпитися в глибинних прошарках культурного життя, а тому не
розглядаються в якості проявів динаміки культури.

В залежності від способів
здійснення динаміки культури розрізняють: інтеграційні і дезінтеграційніеволюційні та революційні механізми. Способи культурних
змін та їх особливості суттєво відрізняються в залежності від сфери культурної активності,
що дозволяє вести мову про динаміку політичної, правової, релігійної, художньої
культури та комунікативної діяльності.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Попередній розділ