Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Соціальні інститути права


Соціальні інститути
права

Не існує суспільства без системи соціальних взаємодій, не існує
взаємодій без нормативного порядку, не буває нормативного порядку, який не забезпечується
силою влади. Знаменита формула римського права говорить: «немає суспільства без
права».

Правова система суспільства включає в себе сукупність юридичних
актів (правових норм), які захищають від імені держави певні види поведінки.

Принципова відмінність норм права від інших соціальних норм,
приписів, полягає у можливості застосування державного насильства з тим, щоб забезпечити
їх виконання.

Таким чином, виникла принципова вимога до соціальних інститутів
права, а саме вимога відповідати історично встановленим, панівним принципам і категоріям.

Відповідність соціальних інститутів права тим уявленням більшості
про важливе, правильне, справедливе, є ознакою їх легітимності, що вирішальним чином
визначає соціальну функцію правових інститутів.

Легітимність як вимога до соціальних інститутів права випливає
з постійно виникаючих проблем співвідношення права і справедливості, права і розуму,
права і совісті, права і свободи особистості, права і моралі.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+