Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Програма і етапи дослідження


Програма і етапи дослідження

Програма
соціологічного дослідження
— це
документ, що розкриває досліджувану (проблемну) ситуацію і процедуру її вивчення,
в якому всебічно обґрунтовуються методологічні підходи й методичні заходи соціологічного
дослідження. Програма містить відповідно дві частини — методологічну й методичну. Першу присвячено предмету дослідження, другу —
його методам.

Розробка методологічної частини програми
передбачає вибір теми й обґрунтування проблеми, формулювання мети і завдань дослідження,
теоретичний аналіз проблеми, висування гіпотез дослідження. Під час розробки методичної
частини
визначається тип вибірки, техніка збору даних, спосіб обробки матеріалу,
складається робочий план дослідження.

Безпосереднім приводом для проведення соціологічного
дослідження є наявність проблеми, реальної проблемної ситуації.

Проблема — все те, що потребує вивчення і розв’язання. У найпростішому розумінні —
це питання, на яке треба відповісти, але знань для відповіді бракує. Для цього і
проводяться дослідження. Проблема тим відрізняється від завдання, що для розв’язання
останнього знання є, слід їх тільки використати, щоб відповісти на поставлене питання.
Але якщо з’являється проблема, то знання потрібно знайти, здобути.

Етапи соціологічного дослідження:

1. Розробка
програми і робочого плану
– визначення предмета і задач дослідження, робочої
гіпотези, методів дослідження, виконавців і строків.

2. Підготовка
до збору інформації
– розробка документів програмового збору інформації, пілотажне
дослідження.

3. Збір
інформації
– спостереження, опитування, експеримент, вивчення документів.

4. Обробка
інформації
– перевірка, групування, зведення, обчислення відносних величин,
побудова статистичних рядів, складання таблиць тощо.

5. Оцінка
результатів
– інтерпретація даних, формулювання висновків, оформлення звіту
про дослідження, розробка пропозицій.

6. Реалізація
результатів дослідження


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Наступний розділ