Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Експеримент


Експеримент

До числа найбільш своєрідних та складних методів збору соціологічної
інформації належить експеримент. Експеримент у соціології – це спосіб отримання
інформації про кількісні та якісні зміни діяльності та поведінки соціального об’єкта
під дією певних факторів.

Основна мета його проведення – перевірка тих чи інших гіпотез,
результати яких мають вихід на практику, на різні за характером управлінські рішення.
Особливістю експерименту як методу отримання соціальної інформації є те, що його
проведення потребує розробки та висунення гіпотези про наявність причино-наслідкового
зв’язку.

За специфікою поставленого завдання розрізняють науково-дослідні
та практичні експерименти. В ході науково-дослідного експерименту перевіряється
гіпотеза, яка містить нові дані наукового характеру. А в ході практичного – перевіряється
отримання даних з метою подання практичних рекомендацій в тій чи іншій галузі.

Загальна логіка експерименту полягає в тому, щоб за допомогою
вибору певної експериментальної групи, для якої створюють незвичайну експериментальну
ситуацію (під дією певних факторів), простежити напрямок, величину і стійкість змін
характеристик, що цікавлять дослідника.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+