Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Складові частини і моделі побудови культури

Складові частини і моделі побудови культури

Складові частини культури

Найпростіша модель побудови культури, яка широко використовується як у повсякденній практиці, так і в науці, поділяє культуру на матеріальну і духовну.

Матеріальна культура складається з усіх штучних предметів, тобто з усіх фізичних об’єктів, які люди створюють або яким вони надають значення – колесо, одяг, будинки, міста, книги, космічні кораблі, але також не створені людьми, але поставлені ними у штучні (неприродні) зв’язки із собою – тотемні рослини, тотемні тварини або сузір’я зірок.

Під духовною культурою розуміються всі абстрактні творіння людей – такі як цінності, вірування, норми, звички, міфи, вміння, устрої сім’ї, політичні організації, інші соціальних інститути.

Морфологічна модель культури

Дана модель складається з двох горизонтальних рівнів. Два рівня представлені буденною і спеціалізованою культурою.

На тому й іншому рівні різноманітні способи організації людей, різні методи збереження та використання культурного досвіду.

Буденна культура пов’язана з підтриманням безпосередньої життєдіяльності, повсякденного життєвого світу людей. З першого і до останнього дня життя, людина розвивається в рамках – сім’ї, серед близьких друзів, в процесі неформальних взаємодій із соціальним оточенням.

Спеціалізована культура пов’язана з суспільним поділом праці і припускає наявність системно-інституційних сфер діяльності – сфери індустріальної праці, область управлінської діяльності, сфери обслуговування, освіти, професійного мистецтва та ін.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+