Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Структурні компоненти культури


Структурні компоненти культури

Поняття культури — одне з найважливіших у соціології. Культура визначає, як саме живуть члени суспільства або груп, що складають суспільство. Концептуально поняття “культура” відрізняється від поняття “суспільства”, але між цими двома поняттями існують тісні зв’язки. Оскільки жодна культура не може існувати без суспільства. Точно так само і суспільства не можуть існувати без культури, яка організовує суспільне життя.

Основними складовими або елементами культури є:

1. Мова як система знаків, наділених певним значенням, котрі використовуються для збереження, перетворення та передачі інформації.

2. Цінності, що включають

  • життєві цінності (уявлення про щастя, про мету, про сенс життя);
  • вітальні (цінності здоров’я, безпеки, добробуту, сім’ї, цінності освіти, правопорядку та ін.);
  • цінності громадського покликання (соціальне становище);
  • демократичні цінності (свобода переконань, слова, політичного вибору) та ін.

3. Норми, що уособлюють вимоги до поведінки. Це волевиявлення, яке дає змогу здійснювати соціальний контроль і демонструє зразки поведінки.

4. Складні зразки поведінки: звичаї, традиції, обряди.

  1. Звичай являє собою звичну соціальну регуляцію, яку взято з минулого.
  2. Традиції — елементи спадщини, що передаються від покоління до покоління і утворюють спадковий зв’язок в історії людства.
  3. Обряди — стереотипи символічних колективних дій, які виражають почуття.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+