Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Структура народонаселення


Структура народонаселення

Під структурою звичайно розуміється взаємопов’язане розташування складових частин єдиного цілого. Між частинами існують певні співвідношення.

До структур народонаселення можуть бути віднесені: статевавікова і генетична.

Статева структура – це існуюче в населенні співвідношення між чоловіками і жінками. Хоча відмінність між чоловіком і жінкою, як, втім, і між дитиною, дорослим і старим, мають біологічну основу, проте розподіл будь-якого населення на чоловіків і жінок, тобто за статтю та за віком, є наслідком конкретно-історичних умов.

Вікова структура – це розподіл чоловіків, жінок і всього населення за окремим віком та віковими групами.

Вікова структура найчастіше за все використовується спільно з статевою. Віково-статева структура характеризує співвідношення як між різними віковими групами, так і між різними статями в кожній віковій групі.

Генетична структура – представляє собою співвідношення у складі населення між особами, народженими в даній місцевості (район, область, країна), і тими, хто туди вселився з інших місцевостей, і виділення серед приїжджих груп залежно від часу вселення.

Цей вид структури є важливою характеристикою населення тих країн і районів, в демографічному розвитку яких істотну роль відіграють або грали в недалекому минулому зовнішні міграції. До числа таких країн належать, наприклад, США, населення яких, за визначенням А. Лінкольна, всі колишні мігранти.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+