Бібліотека Studies працює за підтримки агентства Magistr.ua

Демографічні процеси


Демографічні процеси

Демографічні процеси в сучасному світі розглядаються в ряду найважливіших глобальних проблем. Це пов’язано з тим, що в багатьох регіонах Землі населення зростає темпами, які не можуть бути забезпечені наявними сировиною і енергетичними ресурсами тощо.

Якщо в кінці XVIII ст. на планеті проживало 700 млн., то за прогнозами вчених до середини XXI ст. на Землі проживатиме близько 9,3 млрд. чоловік.

Перші прояви демографічної кризи в Україні спостерігалися вже в 1970 – 1980 рр. – початок депопуляції в сільській місцевості, зменшення середньої тривалості життя, зростання смертності тощо. У 1990-ті рр. сформувалися великі масштаби природного зменшення населення – перевищення кількості смертей над народженнями. Ці показники в Україні і в Росії залишаються одними з найвищих в Європі.

На смертність впливають декілька чинників. Насамперед це причини, пов’язані зі станом медицини, рівнем життя і складнощами самозабезпечення сімей (оплата праці).

Небезпечних масштабів набули так звані соціальні хвороби – туберкульоз, СНІД, психічні розлади, а також травматизм і отруєння сурогатами алкоголю та наркотиками. Серцево-судинні захворювання та інсульти набувають статусу соціальних. Від хвороб люди в Україні помирають на кілька років раніше, ніж в економічно розвинених країнах.

Отже, підстави для очікування швидкого зростання чисельності населення України відсутні: з одного боку, дуже низький порівняно з розвиненими країнами рівень народжуваності; з іншого – характерний для слаборозвинених країн високий рівень смертності, особливо осіб працездатного віку.

Ще однією з основних проблем сучасної України є істотне відставання від розвинутих європейських країн за показником середньої очікуваної тривалості життя. Для всього населення України цей показник у 2008 р. становив 68 років (для чоловіків – 62 роки і для жінок – 74 роки), що на 10 років менше, ніжу країнах Західної Європи, і на 13 – порівняно з країною з найвищою середньою тривалістю життя – Японією.


Magistr.ua
Дізнайся вартість написання своєї роботи
Кількість сторінок:
-
+
Термін виконання:
-
днів
+
Попередній розділ
Наступний розділ